Windpark Krammer - toegewezen
Windpark Krammer - toegewezen

Windpark Krammer B.V.

Windpark Krammer - toegewezen

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €10.000.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten van Windpark Krammer is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Krammer B.V. met dit resultaat.
Totaal geïnvesteerd

€10.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€0
100%
Voortgang streefbedrag
€10.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,01%
Looptijd
138 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
-
Inschrijving sloot op
maandag 14 mei 2018 om 22:22
Windpark Krammer B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €10.000.000 voor de financiering van een deel van de bouwkosten van Windpark Krammer is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Krammer B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Windpark Krammer, een van de grootste windparken van Nederland, is een initiatief van de bijna 5.000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind. Windpark Krammer zal met een vermogen van 102 megawatt (MW) een van de grootste windparken in Nederland zijn. Het windpark staat op een windrijke locatie in Zeeland, op en rond de Krammersluizen, en zou meer dan 100.000 Nederlandse huishoudens voor minimaal 15 jaar van duurzaam opgewekte elektriciteit kunnen voorzien. 

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Windpark Krammer B.V.
Hoofdsom:     €10.000.000
Nominale waarde:   €500 per obligatie (minimale inleg)
Aantal obligaties:   20.000
Rangorde: Achtergesteld aan de projectfinancier
Ingangsdatum: 11 juli 2018
Rente: Tot aan de oplevering van het windpark wordt de verschuldigde rente niet uitgekeerd maar bijgeschreven op de hoofdsom.
Vanaf de oplevering wordt rente en aflossing jaarlijks uitgekeerd, conform een annuïtair schema.
Transactiekosten: Eenmalig 3,0% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 6,2%, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: ca. 11,5 jaar vanaf de ingangsdatum
Aflossing: Gedurende de looptijd op basis van een annuïtair schema

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

© Copyright 2018 Windpark Krammer B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening