Windpark Ferrum B.V.
Windpark Ferrum B.V.

Windpark Ferrum B.V.

Obligatielening

Windpark Ferrum B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een operationeel windpark zonder transactiekosten! De nominale rente op de obligatielening bedraagt 6,0% met een looptijd van 10 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€4.500.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€2.500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€4.500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 24 februari 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 16 maart 2023 om 10:35
Windpark Ferrum B.V.
Windpark Ferrum B.V.

De opbrengst van de uitgifte zal gebruikt worden van een herfinanciering van een deel van de financiering.


Adres

Schol 2
1741 RE Schagen

Over dit project

Windpark Ferrum B.V., beoogt de obligatielening uit te geven voor een bedrag van maximaal €4.500.000. In eerste plaats wordt de lening uitgegeven om de omwonenden de mogelijkheid te geven via de obligatielening te participeren in de exploitatie van het nabij gelegen windpark.

Over de aanbieder

‘Windpark Ferrum’ is de projectnaam van een windpark bestaande uit 3 turbines dat op het bedrijfsterrein van Tata Steel in IJmuiden is gebouwd. ‘Ferrum’ betekent ‘ijzer’ in het Latijn. De naam refereert aan het industriële erfgoed van het terrein, waar in 1918 Hoogovens werd gesticht.

De Provincie Noord-Holland heeft het zuidelijke gedeelte van het bedrijfsterrein van Tata Steel aangewezen als ‘herstructureringsgebied’, ofwel een zoekgebied voor windenergie. Windturbines op dit terrein leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de provinciale doelstelling voor windenergie in een industriële omgeving. Daarbij is het windklimaat op het bedrijfsterrein erg gunstig.

Het windpark is een samenwerkingsproject tussen staalbedrijf Tata Steel, duurzame energieontwikkelaar Infinergy, Windcollectief Noord-Holland en milieuadviesbureau Royal HaskoningDHV. In juli 2017 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland het project groen licht gegeven. In oktober 2020 is het windpark formeel opgeleverd.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De initiatiefnemers van Windpark Ferrum vinden het belangrijk omwonenden van het windpark de mogelijkheid te bieden om te investeren in het windpark. Daarom biedt de uitgevende instelling een investeringsmogelijkheid door het uitgeven van een achtergestelde obligatielening  speciaal voor omwonenden. De obligatielening wordt aanvankelijk enkel aangeboden aan omwonenden. Na een exclusieve inschrijvingsperiode wordt de obligatielening opengesteld voor iedereen om te doen.

Uitgevende instelling:

Windpark Ferrum B.V.

Obligatielening:

Minimaal €2.500.000 en maximaal €4.500.000.

Nominale waarde:

€1.000 per obligatie.

Inleg:

Minimaal €1.000 (één obligatie).

Rangorde: Junior obligatielening.
Rentevergoeding:

6,00% op jaarbasis.

Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald.

Looptijd:

10 jaar

Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd lineair geheel afgelost.

Zekerheden:

Er worden geen zekerheidsrechten verstrekt aan obligatiehouders.

Transactiekosten:

Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.000,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.4 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.315,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.000,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Door het windpark wordt de uitstoot van ca. 7.020 ton CO2 per jaar vermeden !

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lager dan verwachte windopbrengst;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.500.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2023 Windpark Ferrum B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening