Windpark Den Tol - omwonenden
Windpark Den Tol - omwonenden

Windpark den Tol Exploitatie B.V.

Windpark Den Tol - omwonenden

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €3.000.000 voor de bouw en exploitatie van Windpark Den Tol bestaand uit 9 windturbines, in totaal 33 MW, ten oosten van Netterden, Gelderland door Windpark Den Tol Exploitatie B.V.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Den Tol Exploitatie B.V. met dit resultaat.  
Van streefbedrag geïnvesteerd
100%
Geïnvesteerd bedrag
€480.000
Streefbedrag
€480.000
Minimaal op te halen
€0
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
79 maanden
Type financieel product
Obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
-
Inschrijving sloot op
maandag 8 maart 2021 om 0:00
Windpark den Tol Exploitatie B.V.

[RECLAME]

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €3.000.000 voor de bouw en exploitatie van Windpark Den Tol bestaand uit 9 windturbines, in totaal 33 MW, ten oosten van Netterden, Gelderland door Windpark Den Tol Exploitatie B.V.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Windpark Den Tol Exploitatie B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
Windpark Den Tol Exploitatie B.V. geeft een achtergestelde obligatielening uit gedekt door inkomsten uit SDE+ subsidie en de verkoop van de opgewekte elektriciteit en bijbehorende Granties van Oorsprong (GVO's). De obligatielening is verbonden aan de bouw en exploitatie van Windpark Den Tol in Netterden, Gelderland.

  

Belangrijkste kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling: Windpark Den Tol Exploitatie B.V.
Omvang: €3.000.000 waarvan €480.000 gereserveerd voor inschrijvers die kwalificeren als omwonenden van het windpark
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Aantal obligaties: 3.000
Kenmerk lening: Achtergesteld aan de projectfinanciering
Ingangsdatum: 31 maart 2021
Rente:

5,0% op jaarbasis, gedurende de looptijd van de obligatie.
1,0% bonusrente op jaarbasis voor omwonenden
Voor het eerst te betalen op 1 oktober 2023

Transactiekosten: Eenmalig 2,0% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving, aan omwonenden worden geen transactiekosten gerekend
Effectief rendement: 6,0% voor omwonenden
4,5% voor alle andere obligatiehouders
Looptijd: 79 maanden (6 jaar en 7 maanden)
Aflossing: Met uitzondering van de eerste twee jaren waarin geen aflossing wordt gedaan wordt de obligatielening gedurende de looptijd geheel afgelost

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerste rente- en aflossingsbetaling staat gepland voor 1 oktober 2023.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

© Copyright 2021 Windpark den Tol Exploitatie B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening