Windpark Den Tol Exploitatie B.V.
Windpark Den Tol Exploitatie B.V.

Windpark Den Tol Exploitatie B.V.

Windpark Den Tol

Windpark De Tol geeft een achtergestelde obligatielening uit ter invulling van een burgerparticipatie. Met de opbrengst van de Obligatielening zal een deel van de reeds gemaakte investeringskosten geherfinancierd worden.

De uit te geven Obligatielening biedt een Rente van 5,0% op jaarbasis met een Looptijd van ca. zes (6) jaar en zeven (7) maanden. 

Totaal geïnvesteerd

€2.520.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€2.500.000
84%
Voortgang streefbedrag
€3.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
79 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 22 februari 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 29 maart 2021 om 14:37
Windpark Den Tol Exploitatie B.V.
Windpark Den Tol Exploitatie B.V.

Een deel van de investeringskosten in het door de uitgevende instelling te exploiteren windpark


Adres

Jonkerstraat 21
7077 AT Netterden

Over dit project

Na een ontwikkeltraject van ca. 10 jaar zijn alle benodigde vergunningen en subsidiebeschikkingen verkregen door de uitgevende instelling en wordt in februari 2021 begonnen met de bouw van Windpark Den Tol. Oplevering van het windpark zal naar verwachting plaatsvinden in eind maart 2022. Eenmaal operationeel zal het windpark voor een periode van minimaal 30 jaar jaarlijks ca. 70 GWh duurzame opgewekte elektriciteit opwekken. Dit is genoeg om jaarlijks in de behoefte van ca. 25.000 huishoudens te voldoen. Daarbij wordt de uitstoot van ca. 45 ton CO2 per jaar vermeden.

Over de aanbieder

De bouw van het windpark vindt plaats in een speciaal daarvoor opgerichte juridische entiteit die het windpark ook na oplevering zal exploiteren. In deze entiteit zijn het eigendom van het windpark evenals de aan het windpark verbonden contracten, garanties, subsidies, vergunningen en financiering ondergebracht. Deze entiteit, Windpark Den Tol Exploitatie B.V., is de uitgevende instelling van de obligatielening.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Windpark Den Tol Exploitatie B.V. is eigenaar van het windpark Den Tol nabij het dorp Netterden bestaande uit 9 Nordex windturbines met een totaal vermogen van 33 MW. 

De belangrijkste inkomsten zijn de inkomsten uit SDE+ subsidie met een looptijd van 15 jaar en de inkomsten de verkoop van elektriciteit en bijbehorende garanties van oorsprong.

De belangrijkste kosten zijn de kosten van de bouw van het windpark, de kosten voor de beoogde projectfinanciering, de kosten van de obligatielening en operationele kosten zoals beheer, onderhoud en verzekering van het windpark.

Uitgevende instelling:

Windunie Development B.V.

Obligatielening: Minimaal €2.500.000 en maximaal €3.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 6,58 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.243,02 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Voor de initiatiefnemers van het windpark speelt het maatschappelijke draagvlak voor het windpark een belangrijke rol. Als onderdeel van een uitgebreid participatieplan is de uitgevende instelling met de gemeente Oude IJsselstreek overeengekomen een investeringsmogelijkheid voor burgers aan te bieden.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lager dan verwachte windopbrengst;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Windpark Den Tol Exploitatie B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening