Wellness Innovations B.V.
Wellness Innovations B.V.

Wellness Innovations B.V.

Groeikapitaal

Wellness Innovations B.V. geeft een senior obligatielening uit ter hoogte van €1.197.000 met een rente van 5,00% op jaarbasis en een looptijd van 5 jaar om te investeren in de groei van de onderneming en reeds lopende financiering te herfinancieren.

Totaal geïnvesteerd

€1.197.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.197.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 1 november 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 23 november 2021 om 16:02
Wellness Innovations B.V.
Wellness Innovations B.V.

Enerzijds een bestaande financiering aflossen en anderzijds de verdere groei van de onderneming financieren.


Adres

Palmpolstraat 48
1327CH Almere

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De uitgevende instelling beoogt middels de uitgifte van de obligatielening reeds lopende financiering af te lossen en € 800.000 aanvullende financiering op te halen waarmee zij haar bedrijf verder kan laten groeien. Specifiek wenst zij te kunnen investeren in:

1. De herfinanciering van bestaande leningen ad €400.000;
2. De uitbreiding van haar voorraad ad €500.000.

Dit betreft: Een uitbreiding van haar voorraad (grondstoffen, gereed product en verpakkingsmateriaal) die nodig zal zijn de grotere vraag van retailers te kunnen invullen en om in meerdere landen actief te kunnen zijn;

3. Investering in ontwikkeling en marketing ad €300.000 specifiek voor:
▪️ Lancerings- en onboardingsscampagnes met nieuwe retailers;
▪️ Productontwikkeling (met name ten behoeve van verpakkingen) die moeten voldoen aan landen specifieke wet- en regelgeving;
▪️ Continue investeringen in de webshop zowel naar geografisch bereik als naar klantervaring;
▪️ PR en sociale media campagnes om de missie krachtig uit te dragen en de doelgroep te bereiken. 

Over de aanbieder

WIINC is in 2013 ontstaan vanuit een initiatief van het VNO-NCW platform BEE (Biodiversiteit, Ecosystemen & Economie). In dit platform kwamen Nederlandse bedrijven samen om duurzaamheid hoger op de agenda te zetten van het bedrijfsleven en om gezamenlijk nieuwe projecten te ontwikkelen. De bedrijven die betrokken waren bij dit platform werden "koplopers" genoemd. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Wellness Innovations B.V. geeft een senior obligatielening uit ter hoogte van €1.197.000 met een rente van 5,00% op jaarbasis en een looptijd van 5 jaar om te investeren in de groei van de onderneming en reeds lopende financiering te herfinancieren. De financiering zal worden gebruikt om haar voorraad uit te breiden (€500.000), te investeren in ontwikkeling en marketing (€300.000) en de herfinanciering van bestaande leningen (€400.000). 

Uitgevende instelling:

Wellness Innovations B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.000.000 en maximaal €1.197.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd afgelost conform een annuïtair schema met aflossingsbetalingen per kwartaal met een grace periode van twee kwartalen.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen, vorderingen en activa inclusief de voorraad van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€10,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.010,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.147,93 per obligatie ontvangen op een investering van €1.010,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,70%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Mede op basis van de ontwikkeling van Vrill, heeft WIINC de aandacht van de grotere retailers getrokken als een innovatieve, duurzame leverancier van hoogwaardige supplementen. Met het intreden in de markt van retail organisaties, die een fysieke en online aanwezigheid hebben, heeft WIINC nu een derde distributiekanaal met een in potentie veel snellere omzetgroei dan via haar eigen webshop en afzet via Amazon. 

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lagere inkomsten door tegenvallende verkopen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.200.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2021 Wellness Innovations B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening