Volgroen Stroom 2 B.V.
Volgroen Stroom 2 B.V.

Volgroen Stroom 2 B.V.

Volgroen Stroom 2 B.V. (ronde 2)

Volgroen Stroom 2 B.V. beoogt met de uitgifte van een senior obligatielening maximaal €1.100.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter financiering van het werkkapitaal voor de installatie van drie (3) zonnestroomsystemen ter uitbreiding van haar portefeuille zonnestroomsystemen.

De obligatielening biedt een rente van 5% per jaar met een looptijd van 2,5 jaar (30 maanden). De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer geheel afgelost worden middels een herfinanciering.

Totaal geïnvesteerd

€1.100.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€750.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.100.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
30 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 13 juni 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 22 juni 2022 om 18:36
Volgroen Stroom 2 B.V.
Volgroen Stroom 2 B.V.

de financiering van werkkapitaal voor het installeren van 2 zonnestroomsystemen


Adres

Plotterweg 31
3821BB Amersfoort

Over dit project

De drie (3) nieuwe Zonnestroomsystemen, waarvoor de opbrengst van de Obligatielening gebruikt zal worden, zijn onder constructie. De bouw van deze Zonnestroomsystemen is reeds gestart. De verwachte in bedrijf name van de drie (3) nieuwe Zonnestroomsystemen is in juni 2022. Met de bedrijven op wiens daken de Zonnestroomsystemen geïnstalleerd worden, zijn minimaal 15-jarige dakhuurovereenkomsten gesloten. 

Over de aanbieder

Volgroen is opgericht in 2012 met als doel om investeerders toegang te bieden tot kleinschalige duurzame energieprojecten en zakelijke eindgebruikers energiebesparing te kunnen aanbieden zonder dat zij hoeven te investeren. Sinds medio 2015 heeft Volgroen haar eigen lease producten in de markt gezet via haar netwerk van duurzame energietechnologie leveranciers. Inmiddels heeft Volgroen door heel Nederland ruim 750 installaties gerealiseerd. Volgroen richt zich specifiek op het financieren van een breed pallet aan kleinschalige schone energieprojecten bij het MKB in Nederland.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Locatie: De nieuwe zonnestroomsystemen worden geïnstalleerd op daken van bedrijven in Overijssel en Drenthe.

Opgesteld vermogen: Circa 1,69 MWp 

Verwachte jaarlijkse productie: Circa 1,47 GWh 

Technologie: 3.731 x Longi zonnepanelen

Onderhoud: Met Wijsman & Verburg Energy Systems, de installateur van de Zonnestroomsystemen, is voor alle zes Zonnestroomsystemen een onderhoudscontract afgesloten voor ten minste 16 jaar.

 

Uitgevende instelling:

Volgroen Stroom 2 B.V.

Obligatielening:

Minimaal €750.000 en maximaal €1.100.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 2,5 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op alle (huidige en toekomstige) vorderingsrechten uit de (huidige en toekomstige) projectovereenkomsten, waaronder verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten, dakhuurovereenkomsten, stroomafnameovereenkomsten met elektriciteitsleveranciers, en SDE rechten die de Uitgevende Instelling heeft en krijgt. Het pandrecht wordt gedeeld met obligatiehouders van eerder uitgegeven en in de toekomst uit te geven obligatieleningen
Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.015,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.125,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.015,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,40%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het doel van Volgroen is om investeerders toegang te bieden tot kleinschalige duurzame energieprojecten en zakelijke eindgebruikers energiebesparing te kunnen aanbieden zonder dat zij hoeven te investeren. 

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lagere inkomsten door tegenvallende zoninstraling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.100.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 Volgroen Stroom 2 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening