Volgroen Financiering I B.V.
Volgroen Financiering I B.V.

Volgroen Financiering I B.V.

Portefeuille LED en zonne-energiesystemen

Volgroen Financiering I B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,00% senior obligatielening met een looptijd van 4,5 jaar ter financiering van de installatie en exploitatie van de portefeuille systemen.

Totaal geïnvesteerd

€300.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€300.000
100%
Voortgang streefbedrag
€300.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
54 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
woensdag 1 februari 2017 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 7 februari 2017 om 10:11
Volgroen Financiering I B.V.
Volgroen Financiering I B.V.

Financiering van een bestaande portefeuille LED en zonneenergie- leasecontracten met gekwalificeerde MKB ondernemers


Adres

Thomas R. Malthusstraat 1
1066JR Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €300.000 voor de aankoop en exploitatie van een portefeuille van ca. 45 led- en zonnestroomsystemen is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Volgroen Financiering 1 B.V. met dit resultaat.

Beschrijving van het project
Volgroen Financiering 1 B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de verhuur van de portefeuille van led- en zonnestroomsystemen aan gekwalificeerde MKB bedrijven in Nederland.

Over de aanbieder

Volgroen is opgericht in 2012 met als doel om investeerders toegang te bieden tot kleinschalige duurzame energieprojecten en zakelijke eindgebruikers energiebesparing te kunnen aanbieden zonder dat zij hoeven te investeren.

Sinds medio 2015 heeft Volgroen haar eigen lease producten in de markt gezet via haar netwerk van duurzame energietechnologie leveranciers. Inmiddels heeft Volgroen door heel Nederland ruim 230 installaties gerealiseerd met een gemiddelde investeringsomvang van ca. €7.200. Volgroen is de enige financier die zich specifiek richt op het financieren van een breed pallet aan kleinschalige schone energieprojecten bij het MKB in Nederland.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze nieuwe senior obligatielening II €325.000 op te halen. De obligatielening II zal worden gebruikt om de installatie en exploitatie van een portefeuille van 20 Duurzame energiesystemen en bijbehorende leasecontracten (de portefeuille systemen) te financieren en zo ook eigen vermogen vrij te maken om de groei van deze portefeuille te financieren.

De obligatielening II biedt een rente van 5,00% per jaar met een looptijd van vijf jaar (60 maanden). Gedurende de looptijd wordt de lening per kwartaal op annuïtaire basis afgelost. Dit houdt in dat deelnemers ieder kwartaal, naast rente, op kwartaalbasis ook een deel van de inleg terugkrijgen. Er is dus geen herfinancieringsrisico en de obligatielening II is ook niet achtergesteld aan een andere financiering.

Uitgevende instelling:

Volgroen Financiering I B.V.

Obligatielening: Minimaal €300.000 en maximaal €300.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 4,5 jaar
Aflossing:

Volledige aflossing op kwartaalbasis over de looptijd van de obligatielening II volgens een annuïtair schema

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Pandrecht op de portefeuille systemen en de daaraan verbonden leasecontracten. De som van de inkomsten over de resterende looptijden van de lease contracten bedraagt 150% van de rente en aflossing van de obligatielening.
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.122,84 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,20%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Volgroen Financiering I B.V. biedt MKB-bedrijven de mogelijkheid om te besparen op energiekosten zonder hoge aanvangsinvesteringen. Dit doet zij door, na een uitgebreid screeningproces, LED, zonne-energie en andere kleinschalige schone energie technologieën aan haar klanten te leasen op basis van 3- 7 jarige contracten. Het MKB-bedrijf bespaart zo direct energiekosten en betaalt daarvoor een maandelijks leasebedrag aan de uitgevende instelling, inclusief een commerciële opslag.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van wanbetaling door klanten van de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €300.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2017 Volgroen Financiering I B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening