Volgroen
Volgroen

MKB Energie Financiering B.V.

Portefeuille LED en zonne-energie leasecontracten

Volgroen MKB Energie Financiering B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in  een € 200.000 senior obligatielening. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost.

Totaal geïnvesteerd

€200.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€150.000
100%
Voortgang streefbedrag
€200.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
dinsdag 13 juli 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 13 juli 2021 om 11:27
MKB Energie Financiering B.V.
Volgroen

De herfinanciering van een deel van de installatie en exploitatiekosten van een portefeuille van 116 duurzame energiesystemen.


Adres

Plotterweg 31
3821 BB Amersfoort

Over dit project

De uitgevende instelling, Volgroen MKB Energie Financiering B.V., beoogt de obligatielening uit te geven om € 200.000 op te halen ter herfinanciering van een deel van de installatie en exploitatiekosten verbonden aan de Portefeuille Duurzame Energiesystemen. Naast de obligatielening wordt deze investering gefinancierd door het aanhouden van eigen vermogen door de moedermaatschappij van de uitgevende instelling van ca. €97.591 met betrekking tot de onderliggende Portefeuille Duurzame Energiesystemen.

Over de aanbieder

Volgroen is opgericht in 2012 met als doel om investeerders toegang te bieden tot kleinschalige duurzame energieprojecten en zakelijke eindgebruikers energiebesparing te kunnen aanbieden zonder dat zij hoeven te investeren. Sinds medio 2015 heeft Volgroen haar eigen lease producten in de markt gezet via haar netwerk van duurzame energietechnologie leveranciers. Inmiddels heeft Volgroen door heel Nederland ruim 750 installaties gerealiseerd. Volgroen richt zich specifiek op het financieren van een breed pallet aan kleinschalige schone energieprojecten bij het MKB in Nederland.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Volgroen MKB Energie Financiering B.V. beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €200.000 op te halen. De obligatielening wordt aangewend ter herfinanciering van een deel van de installatie en exploitatiekosten verbonden aan de Portefeuille Duurzame Energiesystemen

De obligatielening biedt een rente van 4,00% per jaar met een looptijd van 3 jaar (36 maanden). De obligatielening zal gedurende looptijd worden afgelost uit de operationele kasmiddelen opgebouwd gedurende de looptijd.

Uitgevende instelling:

Volgroen MKB Energie Financiering B.V.

Obligatielening:

Minimaal €150.000 en maximaal €200.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Geheel volgens sculpted schema, elke kwartaal een deel

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Pandrecht op de Portefeuille Duurzame Energiesystemen en de daaraan verbonden leasecontracten.
Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.015,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.056,75 per obligatie ontvangen op een investering van €1.015,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 2,90%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het betreft een portefeuille Duurzame Energiesystemen van hoofdzakelijk LED-projecten gespreid over 116 contracten door heel Nederland

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van wanbetaling door klanten van de Uitgevende Instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €200.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 MKB Energie Financiering B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening