Vidras Technology B.V.
Vidras Technology B.V.

Vidras Technology B.V.

Vidras Biowaste Energy Agriport

Vidras Technology B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 7,00% junior obligatielening met een looptijd van 7 jaar en 1 maand ter financiering van een gedeelte van de bouwkosten van de Vidras Biowaste Energy Agriport. 

Totaal geïnvesteerd

€2.250.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.250.000
Rentevergoeding op jaarbasis
7,00%
Looptijd
85 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 7 april 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 17 mei 2022 om 15:00
Vidras Technology B.V.
Vidras Technology B.V.

Financiering van een deel van de bouwkosten van de Vidras Biowaste Centrale Agriport.


Adres

Charlotte van Pallandtlaan 4
7425NP Deventer

Over dit project

Vidras Technology B.V., de uitgevende instelling, bouwt en exploiteert een ‘state of the art’ circulaire biowaste facility, de Vidras Biowaste Energy Agriport (de VBEA), op het agro- en businesspark Agriport A7. Agriport A7 is een modern agro- en businesspark voor onder andere grootschalige glastuinbouw gelegen op 40 kilometer ten noorden van Amsterdam. Uniek aan Agriport A7 is de combinatie tussen agrarische- en niet agrarische (dienstverlenende) bedrijven. Door de clustering van grootschalige productie van verse groenten (tomaten en paprika’s), verwerking én logistiek wordt het transport van producten beperkt tot een minimum en ontstaan er mogelijkheden tot het efficiënt gebruiken van reststromen van bedrijven gevestigd op Agriport A7 en uit de nabije omgeving. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook een uitgelezen mogelijkheid om kosten te besparen en de concurrentiepositie van bedrijven gevestigd op Agriport A7 te versterken. Door deze unieke combinatie wordt Agriport A7 beschouwd als het modernste ‘Agropark’ ter wereld. De komst van de VBEA past goed in het beleid van Agriport A7 voor een verdere verduurzaming van de activiteiten op het terrein met een zelfstandige, circulaire energievoorziening.

Over de aanbieder

Vidras Technology B.V., de uitgevende instelling, bouwt en exploiteert een ‘state of the art’ circulaire biowaste facility, de Vidras Biowaste Energy Agriport (de VBEA), op het agro- en businesspark Agriport A7.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Om een deel van de bouw- en exploitatiekosten van de VBEA te dekken geeft de uitgevende instelling de obligatielening uit. De uit te geven obligatielening betreft een achtergestelde obligatielening met een nominale waarde van maximaal €2.900.000. De obligatielening biedt een rente van 7,0% op jaarbasis met een looptijd van ca. zeven (7) jaar en een (1) maand. De obligatielening zal gedurende de looptijd volledig worden afgelost uit operationele kasstromen.

Met de bouw van de VBEA is in totaal ca. €29,4 miljoen gemoeid. De overige benodigde financiering wordt verstrekt in de vorm van een senior lening (de projectfinanciering) van ca. €20 miljoen, een inbreng van eigen vermogen (achtergesteld aan de obligatielening) van ca. €3,4 miljoen, een eigen vermogensbuffer van €0,5 miljoen en een aan de projectfinanciering achtergestelde lening van Stichting Groenfonds (‘Nationaal Groenfonds’) van ca. €2,6 miljoen. De financiering van het Nationaal Groenfonds is gelijk in rang (‘pari passu’) aan de obligatielening.

Uitgevende instelling:

Vidras Technology B.V.

Obligatielening: Minimaal €500.000 en maximaal €2.250.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 7,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 7,08 jaar
Aflossing:

Gedurende de looptijd wordt de obligatielening volledig afgelost conform het schema opgenomen in paragraaf 3.3.4 (schema van rente- en aflossingsbetalingen).

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Gedeelde 2e zekerheidsrechten, met Nationaal Groenfonds, op een gedeelte
    van het terrein, de installaties en de opstallen.
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 7,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.332,70 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Bijzonder aan het concept van VBEA is dat gebruik wordt gemaakt van een krachtig afvalscheidingsproces bij de start. Hierdoor is het voor de VBEA mogelijk ook vervuilde biomassa (afval) stromen duurzaam te verwerken tot
energieproducten. De komst van de VBEA past goed in het beleid van Bedrijventerrein Agriport A7 en ECW Netwerk welke zich inzetten voor een verdere verduurzaming van de activiteiten op Agriport A7 met een hoge mate van circulariteit.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico verbonden aan de externe financiering van de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.250.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 Vidras Technology B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening