VertiDeli Europe B.V.
VertiDeli Europe B.V.

VertiDeli Europe B.V.

Groeifinanciering

Voor de uitbreiding van het werkkapitaal en van het personeel geeft VertiDeli Europe B.V. een 7,50% senior obligatielening uit met een looptijd van 3 jaar. De uit te geven obligatielening bedraagt €450.000 en heeft een looptijd van 3 jaar. De rente op de obligatielening bedraagt 7,50% op jaarbasis gedurende de looptijd.

Totaal geïnvesteerd

€450.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€300.000
100%
Voortgang streefbedrag
€450.000
Rentevergoeding op jaarbasis
7,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 30 september 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 4 oktober 2022 om 18:29
VertiDeli Europe B.V.
VertiDeli Europe B.V.

De obligatielening is verbonden aan de uitbreiding van de voorraadposities en het uitbreiden van personeel.


Adres

Kennedyplein 200
5611 ZT Eindhoven

Over dit project

VertiDeli Europe B.V., de uitgevende instelling, is een Nederlandse onderneming die actief is in Nederland. De uitgevende instelling produceert en verkoopt eigen ontwikkelde vegetarische gerechten (“veggies”). De veggies worden te koop aangeboden in kantines voor het personeel van grote bedrijven zoals o.a. Nike, KPN, UPS en VDL-Nedcar. De veggies worden gepresenteerd in een door een zusteronderneming van de uitgevende instelling speciaal ontworpen en ontwikkeld verkoopautomaat (“Deli”).

Updates 

VertiDeli Europe B.V. heeft faillissement aangevraagd en toegewezen gekregen. Als Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren zijn wij, namens de obligatiehouders, in overleg met de curator van VertiDeli Europe B.V. 


Over de aanbieder

De uitgevende instelling verkoopt op dit moment een viertal veggies:

 • Classic Burger;
 • BBQ Rib Burger;
 • Classic Sandwich;
 • Italian Salsa Sandwich.

De uitgevende instelling heeft een eigen productielocatie in Echt waar momenteel zo’n 10.000 veggies zijn geproduceerd voor smaaktesten, incentives bij grote prospects en de eerste voorraad. De productielocatie heeft een huidige capaciteit om circa 5.000.000 maaltijden per jaar te produceren.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening heeft een nominale waarde van maximaal €450.000 en biedt een rente van 7,50% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar (12 kwartalen). De obligatielening zal gedurende de looptijd geheel afgelost worden middels een lineair schema op kwartaalbasis, rekening houdend met een aflossingsvrije periode van 2 kwartalen na uitgifte. De inkomsten van de obligatielening worden aangewend voor de volgende investeringen:

 • Als werkkapitaal ter uitbreiding van de voorraadposities ter hoogte van €100.000;
 • Voor de uitbreiding en het opschalen van het personeel ter hoogte van €350.000.
Uitgevende instelling:

VertiDeli Europe B.V.

Obligatielening:

Minimaal €300.000 en maximaal €450.000

Nominale waarde:

€1.000 per obligatie

Inleg:

Minimaal € 1.000 (één obligatie)

Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 7,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt gedurende de looptijd afgelost conform een lineair schema met aflossingsbetalingen per kwartaal met een grace periode van twee kwartalen (een periode waarin geen aflossingen worden betaald).

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling;
 • Eerste pandrecht op de activa inclusief de voorraad van de uitgevende instelling waaronder verstaan:
  • Alle roerende zaken van de uitgevende instelling;
  • Alle vorderingen uit verzekeringen van de uitgevende instelling;
  • Alle vorderingen uit overige contracten van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€ 20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 7,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.140,63 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

VertiDeli Europe B.V. zorgt voor een aanbod van duurzame vegetarische gerechten waardoor er o.a. geen dierenleed hoeft plaats te vinden, er gebruik wordt gemaakt van lokale ingrediënten en dat de CO₂ uitstoot van het productieproces wordt verminderd.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van lagere inkomsten door tegenvallende verkopen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.
 • Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.
Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €450.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 VertiDeli Europe B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening