Vattenfall Samen in Zon B.V.
Vattenfall Samen in Zon B.V.

Vattenfall Samen in Zon B.V.

Nuon Samen in Zon Velsen 2

NUON Samen in Zon B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 2,50% senior obligatielening van maximaal €986.000 met een looptijd van 5 jaar. De obligatielening wordt gebruikt ter gedeeltelijke financiering van Zonnepark Velsen. 

Totaal geïnvesteerd

€972.750

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€972.750
Rentevergoeding op jaarbasis
2,50%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
donderdag 3 mei 2018 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 22 juni 2018 om 16:21
Vattenfall Samen in Zon B.V.
Vattenfall Samen in Zon B.V.

Gedeeltelijke financiering van Zonnepark Velsen. 


Adres

Hoekenrode 8
1102 BR Amsterdam

Over dit project

De uitgevende instelling - Nuon Samen in Zon B.V. - is voornemens om voor maximaal €972.750 een obligatielening uit te geven om een deel van de aankoop van Zonnepark Velsen te financieren (de Obligatielening). Zonnepark Velsen wordt gebouwd en aangesloten door N.V. Nuon Duurzame Energie, de moedermaatschappij van de uitgevende instelling. Nuon Samen in Zon B.V. gaat het Zonnepark Velsen onderhouden en de elektriciteit die opgewekt wordt verkopen

Over de aanbieder

De Nuon groep is een energieonderneming, met meer dan 2 miljoen klanten, zowel consumenten als bedrijven in Nederland. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden onze klanten verschillende duurzame producten en oplossingen.


In Nederland spelen wij een leidende rol in de transitie naar een duurzame energievoorziening. Hierbij hebben wij ons tot doel gesteld om binnen één generatie klimaatneutraal leven, wonen en werken mogelijk te maken. Dit betekent allereerst dat wij zelf afstappen van fossiele bronnen en zoveel mogelijk overstappen op CO₂-vrije energiebronnen. Zo maken wij bijvoorbeeld slim gebruik van restwarmte en innoveren we met verschillende opslagmogelijkheden voor wind- en zonne-energie. Daarnaast houdt het ook in dat wij klanten helpen om te besparen en zelf te verduurzamen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

NUON Samen in Zon B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 2,50% senior obligatielening van maximaal €972.750 met een looptijd van 5 jaar. De obligatielening wordt gebruikt ter gedeeltelijke financiering van Zonnepark Velsen. 

Uitgevende instelling:

Vattenfall Samen in Zon B.V.

Obligatielening:

Minimaal €500.000 en maximaal 972.750

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 2,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Ineens, aan het einde van de looptijd van de obligatielening

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheden. 

Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €250,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 2,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €281,25 per obligatie ontvangen op een investering van €250,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 2,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Nuon Samen in Zon B.V. start met Zonnepark Velsen. Een park met ongeveer 7.300 zonnepanelen en een capaciteit van ruim 2 MW. Goed voor de opwek van zonnestroom voor ongeveer 700 huishoudens.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van vertragingen gedurende de bouw van een Zonnepark;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €986.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2018 Vattenfall Samen in Zon B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening