Vattenfall Samen in Zon B.V.
Vattenfall Samen in Zon B.V.

Vattenfall Samen in Zon B.V.

Eemshaven

Vattenfall Samen in Zon B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,00% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar ter financiering van een gedeelte van de aankoop van Zonnepark Eemshaven.

Totaal geïnvesteerd

€1.942.250

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.942.250
Rentevergoeding op jaarbasis
2,50%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
woensdag 10 oktober 2018 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 5 december 2018 om 21:58
Vattenfall Samen in Zon B.V.
Vattenfall Samen in Zon B.V.

Gedeeltelijke financiering van de aankoop van zonnepark Eemshaven


Adres

Hoekenrode 8, 1102BR Amsterdam

Over dit project

Dit project is geheel afgelost
Een bedrag van € 1.942.250 voor de financiering van de aankoop van Zonnepark Eemshaven is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Vattenfall Samen in Zon B.V. (voorheen Nuon Samen in Zon B.V.) met dit resultaat.

Belangrijkste kenmerken

Vattenfall Samen in Zon B.V. - is voornemens om voor maximaal €2.000.000 een obligatielening uit te geven om een deel van de aankoop van zonnepark Eemshaven te financieren. Zonnepark Eemshaven wordt gebouwd en aangesloten door N.V. Nuon Duurzame Energie, de moedermaatschappij van de uitgevende instelling. Nuon Samen in Zon B.V. gaat het zonnepark Eemshaven onderhouden en de elektriciteit die opgewekt wordt verkopen.

De uit te geven obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar. De vergoeding aan obligatiehouders bestaat uit twee componenten, namelijk een variabele rente en een bonus die worden uitgekeerd onder bepaalde voorwaarden. Beide bedragen worden per rente- en bonusperiode vastgesteld en kunnen dus ook per rente- en bonusperiode verschillen.

Uitgevende instelling:

Vattenfall Samen in Zon B.V.

Obligatielening: Minimaal €500.000 en maximaal €1.942.250
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 2,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:
  • Ineens, aan het einde van de looptijd van de obligatielening;
  • Te allen tijde is vervroegde aflossing van de obligatielening door Nuon Samen in Zon B.V. mogelijk. In dat geval worden de rente- en bonusbetalingen naar rato vergoed over de verstreken maanden binnen de rente- en bonusperiode.Zekerheden:

Geen

Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Voor obligatiehouders die tevens Nuon klant zijn gedurende de gehele looptijd

 • Stel: u investeert €250 in één (1) obligatie.
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een vergoeding die wordt vastgesteld per rente- en bonusperiode, bestaande uit de variabele rente (2,50% indien de hoeveelheid opgewekte elektriciteit in een rente- en bonusperiode gelijk is aan de verwachte hoeveelheid opgewekte elektriciteit voor die betreffende rente- en bonusperiode), plus de bonus (2,50%) indien de obligatiehouder tevens Nuon klant is (geweest) gedurende iedere rente- en bonusperiode. Bij een variabele rente van 2,50%, ontvangt obligatiehouder die tevens Nuon Klant is 5,00% op jaarbasis.
 • Aan het einde van de looptijd, op de aflossingsdatum, wordt de hoofdsom ineens aan u terugbetaald.
 • Gedurende de looptijd ontvangt u, uitgaande van de realisatie van de door de uitgevende instelling verwachte hoeveelheid opgewekte elektriciteit en op basis van 1 obligatie, in totaal €62,50. En aan het eind van de looptijd ontvangt u uw inleg van €250
 • Uw verwachte netto rendement bedraagt daarmee 5,00% op jaarbasis.

  Voor obligatiehouders die geen Nuon klant zijn gedurende de gehele looptijd
 • Stel: u investeert €250 in eén (1) obligatie.
 • Gedurende de looptijd ontvangt u een vergoeding die wordt vastgesteld per rente- en bonusperiode, bestaande uit een variabele rente (2,50% indien de hoeveelheid opgewekte elektriciteit in een rente- en bonusperiode gelijk is aan de verwachte hoeveelheid opgewekte elektriciteit voor die betreffende rente- en bonusperiode).
 • Aan het einde van de looptijd, op de aflossingsdatum, wordt de hoofdsom ineens aan u terugbetaald.
 • Gedurende de looptijd ontvangt u, uitgaande van de realisatie van de door de uitgevende instelling verwachte hoeveelheid opgewekte elektriciteit en op basis van 1 obligatie, in totaal €31,25. En aan het einde van de looptijd ontvangt u uw inleg van €250
 • Uw verwachte netto rendement bedraagt daarmee 2,50% op jaarbasis.
Terug naar boven

Duurzaamheid

In het voorjaar van 2018 heeft Nuon Samen in Zon BV de eerste obligatielening uitgegeven voor Zonnepark Velsen. Mede dankzij de investering van onze klanten wordt dit zonnepark verworven. Zonnepark Eemshaven is het tweede park waar klanten zich voor kunnen inschrijven. Een park met ongeveer 11.975 zonnepanelen en een capaciteit van 3,83 MW. Goed voor de opwek van zonnestroom voor ongeveer 1.230 huishoudens.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van vertragingen gedurende de bouw van een zonnepark
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2018 Vattenfall Samen in Zon B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening