UPC Renewables Financiering Nederland B.V.
UPC Renewables Financiering Nederland B.V.

UPC Renewables Financiering Nederland B.V.

Financiering Windpark

UPC Renewables Financiering Nederland B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 7,00% senior obligatielening met een looptijd van 7 jaar ter financiering van een deel van de kosten van een nieuw windpark in Indonesië, Windpark Sidrap 2 met een capaciteit van 63 MW

Totaal geïnvesteerd

€2.550.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.550.000
Rentevergoeding op jaarbasis
7,00%
Looptijd
84 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 12 november 2018 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 30 november 2018 om 11:25
UPC Renewables Financiering Nederland B.V.
UPC Renewables Financiering Nederland B.V.

Financiering van een deel van de kosten van het nieuw te bouwen 63 MW Windpark Sidrap 2 in Indonesië.


Adres

Danzigerkade 15 A
1013AP Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €2.550.000 voor de financiering van een deel van de kosten van de ontwikkeling verbonden aan Windpark Sidrap 2 is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder UPC Renewables Financiering Nederland B.V. met dit resultaat.

Over de aanbieder

UPC Renewables Group is een onafhankelijke ontwikkelaar van grootschalige duurzame energieprojecten met een wereldwijd track record. Sinds 1995 is UPC Renewables Group betrokken geweest bij de ontwikkeling en bouw van ruim 70 wind- en zonneparken met een totale capaciteit van meer dan 3.500 MW.

UPC Renewables Group geeft via dochtermaatschappij UPC Renewables Financiering Nederland B.V. de obligatielening uit om een deel van de kosten van een nieuw windpark te financieren. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

UPC Renewables beoogt, via dochtermaatschappij UPC Renewables Financiering Nederland B.V., minimaal €1.000.000 en maximaal €2.550.000 financiering aan te trekken om een deel van de kosten van het nieuw te bouwen Windpark Sidrap 2 in Indonesië te financieren

Uitgevende instelling:

UPC Renewables Financiering Nederland B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.000.000 en maximaal €2.550.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 7,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 7 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt geheel afgelost gedurende de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

Eerste pandrecht op de vordering van de uitgevende instelling op UPC Renewables aan wie de opbrengst van de obligatielening ter beschikking is gesteld om een deel van de kosten van Windpark Sidrap 2 in Indonesië te financieren.

Onvoorwaardelijke garantie van het moederbedrijf van de UPC Renewables Group voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan enige obligatiehouder verschuldigd is of kan worden. Deze garantstelling is tevens verplicht op grond van de Wft (meer informatie in paragraaf 2.8 (Wet financieel toezicht))

Transactiekosten: Eenmalig % (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 7,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.298,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,60%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het park levert jaarlijks genoeg duurzaam opgewekte elektriciteit om in de behoefte van meer dan 70.000 Indonesische huishoudens te voorzien.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico dat UPC Renewables niet aan haar verplichtingen jegens de uitgevende instelling kan voldoen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.500.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2018 UPC Renewables Financiering Nederland B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening