UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V.
UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V.

UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V.

Zonnestroomsysteem India

UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,50% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€3.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€3.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 31 januari 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 16 februari 2022 om 10:43
UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V.
UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V.

De financiering via de UPC Group van een deel van de installatiekosten van het 300 MW Masaya Solar project


Adres

Nicolaas Beetslaan 5
2111 AV Aerdenhout

Over dit project

Masaya Solar wordt gebouwd in de Madhya Pradesh regio in centraal India waar een hoge zonne-instraling is. Als gevolg hiervan zal het project naar verwachting jaarlijks ca. 691 GWh elektriciteit duurzaam opwekken en ongeveer 635.720 MT aan CO2-uitstoot per jaar vermijden. Ter vergelijking, de duurzaam opgewekte stroom zou genoeg zijn om jaarlijks in de behoefte van ca. 200.000 Nederlandse huishoudens te voorzien. De verwachte levensduur van het Masaya Solar project bedraagt 25 jaar.

Over de aanbieder

UPC Renewables Asia Pacific Holdings Pte Ltd (“UPC Renewables Asia Pacific Holdings”), opgericht in 2012, is een ontwikkelaar van grootschalige duurzame energieprojecten in Azië. De groep van bedrijven waar UPC Renewables Asia Pacific Holdings onderdeel van uitmaakt heeft sinds 1995 meer dan 70 operationele wind- en zonneparken ontwikkeld en gebouwd met een totaal geïnstalleerd vermogen van 4.500 MW.

UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V., een dochteronderneming van UPC Renewables Asia Pacific Holdings, geeft de Obligatielening uit om een deel van de installatiekosten van het nieuw te bouwen 300 MW zonnepark Masaya Solar in India te financieren. In dit Informatiememorandum worden de details van de uit te geven Obligatielening nader beschreven.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening wordt uitgegeven door UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V. en biedt een rente van 5,50% op jaarbasis met een looptijd van drie (3) jaar. De rente wordt per half jaar uitgekeerd en aan het einde van de looptijd wordt de obligatielening in een keer afgelost.

Uitgevende instelling:

UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.500.000 en maximaal €3.000.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Bullet

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de vordering van de Uitgevende Instelling op UPC Renewables Ltd. aan wie de opbrengst van de Obligatielening ter beschikking is gesteld.
  • Onvoorwaardelijke garantie van UPC Renewables Ltd., het moederbedrijf van de Uitgevende Instelling, voor al hetgeen de Uitgevende Instelling nu en in de toekomst aan enige Obligatiehouder verschuldigd is of kan worden. Deze garantstelling is wettelijk verplicht als beschreven in paragraaf 5.1.4 (Toelichting van de Uitgevende Instelling als concernfinancieringsmaatschappij).
Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.015,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.165,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.015,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Eenmaal operationeel zal het Masaya Solar project een opgesteld vermogen hebben van 300 MW waarmee het 691 GWh elektriciteit zal opwekken en ongeveer 635.720 MT aan CO2-uitstoot per jaar zal vermijden. De duurzaam opgewekte stroom komt overeen met de energiebehoefte van ca. 200.000 Nederlandse huishoudens.
De verwachte levensduur van het Masaya Solar project is 25 jaar vanaf de oplevering.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico dat UPC Renewables Ltd. niet aan haar verplichtingen jegens de Uitgevende Instelling kan voldoen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 UPC Renewables Financiering Nederland 2 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening