Trio Solar 11 B.V.
Trio Solar 11 B.V.

Trio Solar 11 B.V.

Verduurzaming horticultuur productiefaciliteit

Trio Solar 11 B.V. biedt de mogelijkheid om te investeren in een 9,50% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar. Deze obligatielening heeft als doel om de acquisitie van grond en opstal te financieren in Tinte. Met al haar projecten streeft Trio Investment B.V. -  de marktvertegenwoordiger van Trio Solar 11-  ernaar een positieve bijdrage te leveren aan het milieu en een groot aandeel te hebben in de Nederlandse energietransitie.

Tot nu toe geïnvesteerd

€289.750

Nog maximaal 2 weken en 4 dagen om te investeren!

19%
Voortgang minimaal bedrag
€1.500.000
6%
Voortgang streefbedrag
€4.500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Nu open
Inschrijving gestart op
woensdag 8 mei 2024 om 10:00
Inschrijving sluit uiterlijk op
zaterdag 8 juni 2024 om 23:59
Investeer in dit project
Trio Solar 11 B.V.
Trio Solar 11 B.V.

Financiering van de aankoop van grond en opstal te locatie Tinte


Adres

Wassenaarseweg 20
2596 CH 's Gravenhage

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

 • Aankoop van grond, inclusief bestaande kas;
 • Verbouwing van de bestaande kas tot een 'Smart Energy Hub'. Ook wel een slimme innovatieve energiekas genoemd,  een moderne faciliteit voor tuinbouw (horticultuur) met lage energiekosten;
 • Binnen de 'Smart Energy Hub' wordt een geavanceerd energiesysteem ontwikkeld, waarbij duurzame energie efficiënt wordt geproduceerd, opgeslagen, omgezet en gebruikt;
 • Verhuren van de grond met de 'Smart Energy Hub' (huurcontracten zijn al getekend).

De totale investering gemoeid met deze acquisitie kent een waarde van €5.600.000. De getaxeerde waarde van de grond en opstal is €4.625.000.

 

Over de aanbieder

Het bedrijfsconcept van de uitgevende instelling houdt in dat zij de verduurzaamde horticultuur productiefaciliteit zal verhuren aan de tuinbouwsector. Deze obligatielening heeft als doel het benodigde kapitaal te verwerven voor de acquisitie van grond en faciliteiten. Het is niet in de bedoeling van de uitgevende instelling om zelf de transformatie van de kas naar een verduurzaamde horticultuur productiefaciliteit te bewerkstelligen. In plaats daarvan heeft zij strategische overeenkomsten gesloten met gerenommeerde ondernemingen in deze sector.


Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Trio Solar 11 B.V. biedt een senior obligatielening met een maximale waarde van €4.500.000 tegen een rente van 9,50% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. De obligatielening zal gedurende de looptijd zijn renteverplichtingen voldoen uit ontvangen huurinkomsten.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening gedeeltelijk afgelost worden, vervolgens zal het restant aan het eind van de looptijd afgelost worden door middel van een langjarige bancaire herfinanciering.

Uitgevende instelling:

Trio Solar 11 B.V.

Obligatielening:

Minimaal €1.500.000 en maximaal €4.500.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 9,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Gedeeltelijk gedurende de looptijd, na verstrijken looptijd middels een herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Het eerste hypotheekrecht op de grond conform de Baarns Beslag procedure; Het taxatierapport wordt bij opvraag beschikbaar gesteld door de Uitgevende Instelling.
 • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen uit de huurovereenkomsten tussen de uitgevende instelling;
 • Het eerste pandrecht op alle overige activa van de uitgevende instelling;
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €315,30 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,71%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Binnen de verduurzaamde horticultuur productiefaciliteit wordt een geavanceerd integraal energiesysteem gerealiseerd, waarbij de productie, opslag, conversie en consumptie van duurzame energie naadloos op elkaar zijn afgestemd. De exploitatie van deze technologieën wordt mogelijk gemaakt door huurovereenkomsten die zijn afgesloten met gerenommeerde ontwikkelaars van duurzame energie-installaties.

Trio Investment B.V. kreeg subsidie voor 311 megawattpiek zonnepanelen. Het nu beschikte vermogen van 311 megawattpiek is een van de grootste successen voor een individueel bedrijf in de geschiedenis van de SDE+(+). Voor meer informatie, klik hier.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van tegenvallende huurinkomsten;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFiD- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €4.500.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Trio Solar 11 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening