Toekomst dak stroom 1 B.V.
Toekomst dak stroom 1 B.V.

Toekomst dak stroom 1 B.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen

ToekomstDak biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 2,00% senior obligatielening met een looptijd van 2 jaar ter financiering van een deel van de aankoop- en realisatiekosten van de portefeuille zonnestroomsystemen.

Totaal geïnvesteerd

€1.820.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.600.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.820.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 28 februari 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 17 maart 2022 om 11:57
Toekomst dak stroom 1 B.V.
Toekomst dak stroom 1 B.V.

de financiering van zonne-energiesystemen


Adres

Verbreepark 8
2731BR Benthuizen

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Toekomst dak stroom 1 B.V. ontwikkelt een portefeuille zonnestroomsystemen. Voor alle Zonnestroomsystemen in de portefeuille zonnestroomsystemen is een SDE++ subsidie verkregen waaronder voor een periode van 15 jaar subsidie wordt ontvangen voor de met de zonnestroomsystemen opgewekte elektriciteit. Tevens zijn met de dak-eigenaren dak verhuurovereenkomsten gesloten met een minimale verhuur termijn van 15 jaar.

Over de aanbieder

Toekomst dak stroom 1 B.V., de uitgevende instelling van de obligatielening, is opgericht als exploitatievennootschap waarbinnen een door ToekomstDak ontwikkelde portefeuille van 7 zonnestroomsystemen met een opgesteld vermogen van in totaal ca. 3,269 MWp (de ‘Portefeuille Zonnestroomsystemen’) wordt geïnstalleerd en langjarig wordt geëxploiteerd.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €1.820.000 op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter financiering van de realisatie en exploitatie van de portefeuille zonnestroomsystemen. Met de realisatie van de Portefeuille Zonnestroomsystemen is een investering van ca. €2.120.000 gemoeid. De resterend benodigde financiering wordt ingebracht in de uitgevende instelling in de vorm van eigen vermogen.
De obligatielening biedt een rente van 4,5% per jaar met een Looptijd van 2 jaar. De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in een keer afgelost worden uit een herfinanciering middels het aantrekken van een voor dit soort projecten gebruikelijke (bancaire)projectfinanciering.

Uitgevende instelling:

Toekomst dak stroom 1 B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.600.000 en maximaal €1.820.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 2 jaar
Aflossing:

Bullet middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen en activa van de uitgevende instelling;
  • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) de projectovereenkomsten, waaronder verzekeringen, installatieovereenkomsten, service- en onderhoudsovereenkomsten, dak huurovereenkomsten, stroomafnameovereenkomsten met elektriciteitsleveranciers.
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.090,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,90%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De portefeuille zonnestroomsystemen bestaat uit totaal 7.371 zonnepanelen en heeft een totaal opgesteld vermogen van ca. 3,269 MWp. Tevens is voor alle zonnestroomsystemen een SDE++ subsidie verkregen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.820.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 Toekomst dak stroom 1 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening