Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

Samen voor Grond III B.V.

Samen voor grond I (5 jaar)

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 0,70% senior obligatielening met een looptijd van 5 jaar.

 Totaal geïnvesteerd

€2.883.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€2.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.883.000
Rentevergoeding op jaarbasis
0,70%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 8 januari 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 7 mei 2021 om 22:25
Samen voor Grond III B.V.
Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

Herfinanciering van een deel van tijdelijke financieringen die aan zijn getrokken voor het aankopen van landbouwgrond in 2018 en 2019.


Adres

Diederichslaan 25
3971PA Driebergen-Rijsenburg

Stel je vraag E-mail de aanbieder

[RECLAME]

Over dit project

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw beoogt de obligatielening uit te geven om €2.883.000 op te halen ter financiering van een deel van tijdelijke financieringen die aan zijn getrokken voor het aankopen van landbouwgrond in 2018 en 2019. 

Over de aanbieder

De hoofdactiviteit van Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw (de ‘uitgevende instelling’) is om landbouwgrond te verwerven en langjarig te verpachten aan agrarische ondernemingen, zoals boeren en tuinders, die de grond voor langere termijn duurzaam gebruiken: economisch rendabel, natuurinclusief, in verbinding en dialoog met de gemeenschap rondom de agrarische onderneming. Onderdeel daarvan is ook om landbouwgrond vrij te maken. Op deze wijze beoogt de uitgevende instelling een bijdrage te leveren aan de opbouw van een duurzaam voedsel- en landbouwsysteem in Nederland voor de komende generaties.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Voor de aankoop van herfinanciering van reeds aangekochte landbouwgronden geeft Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw een 0,70% senior obligatielening uit met een looptijd van 5 jaar.

Uitgevende instelling:

Stichting Grondbeheer Biologisch Dynamische Landbouw

Obligatielening:

Minimaal €2.000.000 en maximaal €2.883.000

Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 0,70% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt per kwartaal achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

In zijn geheel aan het einde van de looptijd.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Verpanding van inkomsten uit de (erf)pachtcontracten verbonden aan de percelen
  landbouwgrond die met de opbrengst van de uitgifte van de obligaties zijn geherfinancierd
  of aangekocht.
Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €500,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 0,70% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €517,50 per obligatie ontvangen op een investering van €500,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 0,70%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De aankoop van de grond biedt boeren de mogelijkheid een toekomstbestendig duurzaam bedrijf op te bouwen en verbindt burgers met de bodem die hen voedt. Vanuit het principe natuurgedreven, sociaal verbonden en economische gedragen. Zonder gebruik van kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen, waarbij de impact die wordt gerealiseerd ook inzichtelijk wordt gemaakt

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van waardenschommelingen van de landbouwgrond van de Uitgevende Instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Goedgekeurd AFM prospectus beschikbaar

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.883.500 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Samen voor Grond III B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening