Sportstroom Projecten B.V.
Sportstroom Projecten B.V.

Sportstroom Projecten B.V.

Zonnsestroomproject Reewegsporthal (Dordrecht)

Sportstroom Projecten B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 2,50% senior obligatielening met een looptijd van 10 jaar ter herfinanciering van een deel van de kosten van de bouw van het zonnestroomproject op het dak van de Reeweg sporthal te Dordrecht. 

Totaal geïnvesteerd

€200.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€200.000
100%
Voortgang streefbedrag
€200.000
Rentevergoeding op jaarbasis
2,50%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 15 juni 2020 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 3 juli 2020 om 16:00
Sportstroom Projecten B.V.
Sportstroom Projecten B.V.

Herfinanciering van een deel van de kosten van de bouw van het zonnestroomproject op het dak van de Reeweg sporthal te Dordrecht. 


Adres

Gauke Boelensstraat 82 a
9203RP Drachten

Over dit project

De uitgevende instelling, Sportstroom Projecten B.V., beoogt de obligatielening uit te geven om maximaal €200.000 op te halen om een deel van de kosten van de bouw van het Zonnestroomproject op het dak van de Reeweg sporthal te Dordrecht te herfinancieren.

Over de aanbieder

SportStroom is de energiepartner van de Nederlandse sportverenigingen. Al 17 jaar verduurzaamt SportStroom sportaccommodaties met als missie ‘sporten toegankelijk en betaalbaar houden’.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Sportstroom Projecten B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 2,50% senior obligatielening met een looptijd van 10 jaar ter herfinanciering van een deel van de kosten van de bouw van het zonnestroomproject op het dak van de Reeweg sporthal te Dordrecht. 

Uitgevende instelling:

Sportstroom Projecten B.V.

Obligatielening: Minimaal €200.000 en maximaal €200.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 2,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt achteraf betaald
Looptijd: 10 jaar
Aflossing:

Gedurende de looptijd wordt jaarlijks een deel van de obligatielening afgelost, in totaal ca. 58% (ca. €290 per obligatie met een nominale waarde van €500). Het resterende deel van de obligatielening wordt in een keer afgelost op de aflossingsdatum middels een herfinanciering van de obligatielening. De aflossingsbetalingen vinden jaarlijks plaats op de aente- en aflossingsdatum.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen en activa van de uitgevende instelling;
  • Eerste hypotheekrecht op de opstalrechten van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 0,80% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,80% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€4,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €504,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 2,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €593,95 per obligatie ontvangen op een investering van €504,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 2,35%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

GVO’s zijn het exclusieve bewijs dat de door de uitgevende instelling te verkopen elektriciteit duurzaam is opgewekt. Voor elke door het zonnestroomproject opgewekte Megawattuur ontvangt de uitgevende instelling één GVO. Naast de opgewekte elektriciteit zal Greenchoice ook de GVO’s afnemen. Op grond van het stroomverkoopcontract betaalt Greenchoice aan de uitgevende instelling een vaste prijs per GVO.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van technische gebreken aan het Zonnestroomproject;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €200.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2020 Sportstroom Projecten B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening