Spectral Enterprise B.V.
Spectral Enterprise B.V.

Spectral Enterprise B.V.

Groeifinanciering (tranche 2)

Spectral Enterprise B.V. bied je de mogelijkheid om te investeren in een duurzame 7,00% (en mogelijke extra 7,50%) senior obligatielening met een looptijd van 4,50 jaar waarmee werkkapitaal wordt gefinancierd. Om de verdere (internationale) opschaling van haar organisatie en haar software platform oplossingen te accelereren geeft de uitgevende instelling de obligatielening uit.

Totaal geïnvesteerd

€2.192.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.192.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
54 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 10 oktober 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 9 november 2022 om 18:15
Spectral Enterprise B.V.
Spectral Enterprise B.V.

Versnellen van de groei van de organisatie.


Adres

Plotterstraat 22
1033 RX Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De uitgevende instelling heeft de afgelopen jaren dan ook een solide fundament gelegd voor de toekomst. Zoals aangekondigd in de eerste tranche van de obligatielening, is het management team van de uitgevende instelling van mening dat nu het juiste moment is om de tweede tranche te activeren. Dit baseert zij op de sterk toenemende markt tractie, de wereldwijde noodzaak om af te stappen van fossiele energiebronnen, en de sterk toenemende uitdaging voor zowel bedrijven, woningbouw, de netbeheerders en gebiedsontwikkelaars om het tekort aan transportvermogen (congestie) weg te nemen. Om hier versneld en adequaat op te acteren, heeft de uitgevende instelling additioneel kapitaal nodig.

Over de aanbieder

Spectral Enterprise B.V. is een volledig impact gedreven technologiebedrijf met als missie het versnellen van de energietransitie middels het leveren van software oplossingen die het mogelijk maken te komen tot een 100% duurzaam, slim en geïntegreerd energiesysteem.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Om de verdere (internationale) opschaling van haar organisatie en haar software platform oplossingen te accelereren geeft de uitgevende instelling de obligatielening uit. De uit te geven obligatielening heeft een nominale waarde van maximaal €2.200.000 De obligatielening biedt een Rente van 8,00% op jaarbasis met een looptijd van vier en een half (4,50) jaar. Naast de (reguliere) rente komt de obligatiehouder in aanmerking voor een bonusrente van 7,50%. Deze bonusrente wordt uitgekeerd op de aflossingsdatum mits de uitgevende instelling in enig boekjaar voor 2027 een EBITDA van € 4 miljoen of hoger heeft behaald. De obligatielening zal aan het einde van de looptijd in één keer volledig worden afgelost uit operationele kasstromen.

Uitgevende instelling:

Spectral Enterprise B.V.

Obligatielening:

Minimaal €900.000 en maximaal €2.192.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 4,5 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.360,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 9,04%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De uitgevende instelling heeft twee software platforms ontwikkeld, toegespitst op vastgoedeigenaren en -beleggers en eigenaren van (lokale) duurzame energiesystemen/assets, respectievelijk het ‘Smart Building Platform’ en ‘Smart Grid Platform’ genoemd.

Het Smart Building Platform stelt vastgoedeigenaren, door het efficiënter aansturen van bestaande gebouwbeheersystemen, in staat om direct gemiddeld 25% van het jaarlijkse gas-/verwarmingsverbruik op gebouwniveau (en in sommige gevallen zelfs tot 60% van het jaarlijkse gas-/verwarmingsverbruik) te besparen. Dit resulteert in een aanzienlijke besparing op zowel kosten en CO² uitstoot en het resulteert daarnaast in een meer comfortabel binnenklimaat

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van niet realiseren van pipeline aan projecten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €4.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 Spectral Enterprise B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening