Sosimple Solar Investment I B.V.
Sosimple Solar Investment I B.V.

Sosimple Solar Investment I B.V.

Zonnestroom systemen

De uitgevende instelling, Sosimple Solar Investment I B.V., beoogt de achtergestelde obligatielening uit te geven om €250.000 op te halen om enerzijds (€150.000) een uitbreiding van de portefeuille zonnestroomsystemen te financieren en anderzijds (€100.000) een deel van het eerder ingebrachte eigen vermogen te herfinancieren waardoor de uitgevende instelling middelen vrij maakt om nieuwe zonnestroomprojecten te ontwikkelen.

Totaal geïnvesteerd

€250.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€150.000
100%
Voortgang streefbedrag
€250.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,50%
Looptijd
118 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 15 november 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 15 november 2021 om 13:20
Sosimple Solar Investment I B.V.
Sosimple Solar Investment I B.V.

De uitbreiding van de portefeuille zonnestroomsystemen die de uitgevende instelling bezit en exploiteert


Adres

Vijzelstraat 68
1017 HL Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Met behulp van deze achtergestelde obligatielening wordt het mogelijk de portefeuille zonnestroomsystemen die in het bezit zijn van de uitgevende instelling uit te breiden naar een totaal opgesteld vermogen van circa 3.000 kWp (de ‘Portefeuille Zonnestroomsystemen’).

Over de aanbieder

Sosimple biedt haar services sinds november 2018 aan in Zuid-Afrika en de vraag naar duurzaam opgewekte stroom groeit hard. Zo exploiteert Sosimple per september 2021 inmiddels 12 zonnestroomsystemen (met een totale capaciteit van 1.577 kWp) en werkt zij op dit moment aan de installatie van 6 reeds gecontracteerde zonnestroomsystemen (met een totale capaciteit van ca. 830 kWp), welke zijn ondergebracht in de Uitgevende Instelling en zijn gefinancierd middels een eerdere succesvol uitgegeven obligatielening.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Met behulp van deze achtergestelde obligatielening wordt het mogelijk de portefeuille zonnestroomsystemen die in het bezit zijn van de uitgevende instelling uit te breiden naar een totaal opgesteld vermogen van circa 3.000 kWp (de ‘portefeuille zonnestroomsystemen’).

Uitgevende instelling:

Sosimple Solar Investment I B.V.

Obligatielening: Minimaal €150.000 en maximaal €250.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 9,83 jaar
Aflossing:

Geheel annuitair met 10 maanden grace period

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Geen
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.030,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,90%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Verduurzaming van het energiesysteem.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van het installeren van minder Zonnestroomsystemen dan verwacht door de Uitgevende Instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €250.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Sosimple Solar Investment I B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening