Solar Roof Investments B.V.
Solar Roof Investments B.V.

Solar Roof Investments B.V.

Portefeuille Zonnestroomsystemen

Solar Roof Investments B.V., beoogt de obligatielening uit te geven om minimaal €500.000 en maximaal €800.000 op te halen om een deel van de installatiekosten van de Portefeuille Zonnestroomsystemen te herfinancieren.

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,5% op jaarbasis met een looptijd van 10 jaar. 

 

Totaal geïnvesteerd

€589.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€589.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
120 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 27 januari 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 14 februari 2022 om 10:46
Solar Roof Investments B.V.
Solar Roof Investments B.V.

herfinanciering van de operationele portefeuille zonnestroomsystemen


Adres

Marathonweg 1
6225 XV Maastricht

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Met de installatie van de portefeuille zonnestroomsystemen – met een totaal opgesteld vermogen van ca. 1.600 kWp – is een investering van in totaal ca. €1,6 miljoen gemoeid. Deze investering is initieel geheel gefinancierd met lening van de moedermaatschappij van de uitgevende instelling. Met de opbrengst van de uitgifte van de obligatielening zal een deel van deze lening worden afgelost. Met de vrijgekomen gelden kan de moedermaatschappij van de uitgevende instelling nieuwe projecten ontwikkelen.

Over de aanbieder

Solar Roof Investments B.V. exploiteert een operationele portefeuille van vier (4) Zonnestroomsystemen op daken met een totaal opgesteld vermogen van circa 1,6 MWp (de ‘Portefeuille Zonnestroomsystemen’). De systemen zijn gerealiseerd op daken van drie (3) bedrijven en op het dak van het stadion van voetbalvereniging MVV.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Portefeuille: de portefeuille zonnestroomsystemen bestaat uit vier (4) reeds geïnstalleerde Zonnestroomsystemen.

Opgesteld vermogen: Ca. 1,6 MWp totaal

Zonnepanelen: Suntech (275, 340, 310 Wp) en Tata Power (330 Wp)

Omvormers: Delta Electronics, Huawei, Autarco


Uitgevende instelling:

Solar Roof Investments B.V.

Obligatielening:

Minimaal €500.000 en maximaal €800.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 10 jaar
Aflossing:

Jaarlijkse aflossing (lineair)

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen en activa van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.247,50 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,10%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het project draagt bij aan het opwekken van duurzaam energie. 

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lager dan verwachte elektriciteitsproductie door de Portefeuille Zonnestroomsystemen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €589.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 Solar Roof Investments B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening