Sing Solar Power Pte. Ltd
Sing Solar Power Pte. Ltd

Sing Solar Power Pte. Ltd

Herfinanciering Zonnestroomsysteem

Sing Solar Power PTE LTD. biedt de mogelijkheid om te investeren in de exploitatie van 1 zonnestroomsysteem op het dak van HT Glass in Singapore. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 8,50% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar

Tot nu toe geïnvesteerd

€169.500

Nog maximaal 5 dagen en 11 uur om te investeren!

100%
Voortgang minimaal bedrag
€135.000
94%
Voortgang streefbedrag
€180.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Minimum bereikt, gaat succesvol sluiten
Inschrijving start op
vrijdag 21 juni 2024 om 10:00
Inschrijving sluit uiterlijk op
vrijdag 19 juli 2024 om 23:59
Investeer in dit project
Sing Solar Power Pte. Ltd
Sing Solar Power Pte. Ltd

Herfinanciering van een zonnestroomsysteem in Singapore


Adres

13 Robinson Road #13-01
068877 Singapore

Over dit project

Sing Solar exploiteert 1 zonnestroomsysteem in Singapore op het dak van HT Glass (Moody's A+ kredietwaardige partij) sinds november 2021. Het zonnestroomsysteem ligt op het dak van het bedrijf HT Glass in Singapore en heeft een opgesteld vermogen van ca. 0,31 MW en een verwachte jaarlijkse productie van ca. 419 MWh. Het bedrijf op wiens dak het zonnestroomsysteem is geïnstalleerd is ook de afnemer van de zonnestroom. 

Over de aanbieder

Entoria Energy, de moedermaatschappij van Sing Solar, is een wereldwijde particuliere ontwikkelaar, investeerder en exploitant van duurzame energieoplossingen. Met een wereldwijde aanwezigheid strekt Entoria Energy haar invloed uit over meer dan 10 landen, waar ze zowel kleine als grootschalige projecten leveren voor nutsbedrijven, commerciële partners en industriële spelers. Hun indrukwekkende portfolio omvat meer dan 100 MWp aan opgeleverd vermogen en meer dan 3 GW in ontwikkeling, waardoor ze een ware krachtpatser zijn in de wereld van hernieuwbare energie.

Maar wat misschien nog indrukwekkender is dan de huidige prestaties, is de toekomstgerichte visie. Met de ambitie om een portfolio van minimaal 1.000 MW aan hernieuwbare energie te ontwikkelen, bouwen en exploiteren, is Entoria Energy vastbesloten om de grenzen te verleggen van wat mogelijk is op het gebied van duurzame energie. De combinatie van voortdurende groei, gedreven door strategische partnerschappen en selectieve overnames, belooft een toekomst waarin hernieuwbare energie niet alleen een keuze is, maar een vanzelfsprekendheid.

Als we naar de toekomst kijken, kunnen we niet anders dan enthousiast zijn over de rol die Entoria Energy zal spelen in het vormgeven van een schonere, duurzamere wereld voor de komende generaties.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Sing Solar Power PTE LTD, beoogt middels de uitgifte van de obligatielening €180.000 op te halen voor het herfinancieren van het zonnestroomsysteem.

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 8,50% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. Een deel van de obligatielening wordt afgelost gedurende de looptijd (22%). Aan het einde van de looptijd beoogt de uitgevende instelling het resterende nog uitstaande bedrag van de obligatielening (78%) te herfinancieren middels het aantrekken van een langjarige bankfinanciering of de uitgifte van een nieuwe obligatielening.

Uitgevende instelling:

Sing Solar Power Pte. Ltd

Obligatielening: Minimaal €135.000 en maximaal €180.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Annuitair plus bullet op het eind

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) projectovereenkomsten, een en ander beperkt tot het zonnestroomsysteem.

De zekerheden worden gevestigd volgens Singaporees recht en is geen opschortende voorwaarde voor uitbetaling. De zekerheden worden gevestigd binnen zo spoedig mogelijke tijd na uitgifte van de obligatielening

Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,75 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,75 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €308,23 per obligatie ontvangen op een investering van €253,75.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,03%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Met de ambitie om een portfolio van 1.000 MW aan hernieuwbare energie te ontwikkelen, bouwen en exploiteren, is Entoria Energy vastbesloten om de grenzen te verleggen van wat mogelijk is op het gebied van duurzame energie.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van technische gebreken van het zonnestroomsysteem;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €180.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Sing Solar Power Pte. Ltd, de uitgevende instelling van de senior obligatielening