Sing Solar Power Pte. Ltd
Sing Solar Power Pte. Ltd

Sing Solar Power Pte. Ltd

Zonnestroomsysteem

Sing Solar Power PTE LTD beoogt middels de uitgifte van de obligatielening €215.000 op te halen voor het financieren van de bouw van het zonnestroomsysteem.

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,5% op jaarbasis met een looptijd van drie (3) jaar. 

Totaal geïnvesteerd

€215.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€215.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 2 augustus 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 2 augustus 2021 om 17:38
Sing Solar Power Pte. Ltd
Sing Solar Power Pte. Ltd

de financiering van de bouw van een zonnestroomsysteem op een dak van een bedrijf in Singapore


Adres

50 Raffles Place
#26-06 Singapore Land Tower
Singapore (048623)

Over dit project

Via haar dochtermaatschappij Sing Solar Power PTE LTD (de ‘Uitgevende Instelling’) gaat Entoria zonne-stroomsystemen in Singapore ontwikkelen en opereren. Deze projecten worden geïnstalleerd op de daken van kredietwaardige, commerciële afnemers onder langetermijncontracten. Singapore ligt dicht bij de evenaar en heeft daardoor uitstekende zonneschijn, zonder significante seizoensinvloeden. Dit maakt Singapore bij uitstek geschikt voor de exploitatie van zonnestroomsystemen.

Over de aanbieder

Entoria Energy heeft 15 jaar ervaring in het ontwikkelen van duurzame energieprojecten en investeert sinds 2019 in eigen projecten. Zij heeft haar hoofdkantoor in Singapore met een managementteam uit Italië, Spanje en Nederland en heeft projecten in Spanje, Azië (o.a. Singapore, Malaysia, Thailand, Taiwan) en Latijns-Amerika (o.a. Colombia, Mexico en Ecuador). Entoria Energy is een lange-termijn investeerder, waarbij duurzame prestaties van haar installaties centraal staan.


Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Een deel van de obligatielening wordt afgelost gedurende de looptijd (ca. 25%). Aan het einde van de looptijd beoogt de uitgevende instelling het resterende nog uitstaande bedrag van de obligatielening (ca. 75%) te herfinancieren middels het aantrekken van een langjarige bankfinanciering of de uitgifte van een nieuwe obligatielening.

Uitgevende instelling:

Sing Solar Power Pte. Ltd

Obligatielening: Minimaal €100.000 en maximaal €215.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

25% annuitair, rest bullet

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.015,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.119,68 per obligatie ontvangen op een investering van €1.015,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,90%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het zonnestroomssyteem heeft een capaciteit van 307 kWp, en zal naar verwachting jaarlijks ca. 419 MWh aan groene stroom produceren. Het systeem wordt gebouwd met kwalitatief hoogwaardige (tier-1) apparatuur, te weten Longi 540 Wp zonnepanelen en Sungrow inverters.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lagere inkomsten door tegenvallende zoninstraling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €215.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Sing Solar Power Pte. Ltd, de uitgevende instelling van de senior obligatielening