Refurb Battery Productions B.V.
Refurb Battery Productions B.V.

Refurb Battery Productions B.V.

Financiering werkkapitaal

Refurb Battery Productions biedt de mogelijkheid om te investeren in een 8,50% senior obligatielening met een looptijd van 41 maanden (3 jaar en 5 maandenter financiering van groei van de onderneming. Refurb Battery Productions heeft haar fabriek in Rijsbergen ingericht om - met hoge kwaliteit, veiligheid, uitgebreide data-verzameling en efficiëntie – de bruikbare batterijcellen te ‘oogsten’ en in batterijmodules in te bouwen. Deze modules vormen vervolgens de basis voor energie opslagsystemen van ~400 kWh batterij containers.

Totaal geïnvesteerd

€2.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,50%
Looptijd
41 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 11 maart 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 21 maart 2024 om 17:09
Refurb Battery Productions B.V.
Refurb Battery Productions B.V.

Investeringen en versterking van liquiditeitspositie


Adres

Treeport 103
4891PZ Rijsbergen

Over dit project

Refurb Battery Productions zal met de inkomsten uit de uitgifte van de obligatielening de liquiditeitspositie van de uitgevende instelling verstevigen en zo de verdere groei van de onderneming financieren.

 De totale investeringsbehoefte bestaat uit;

 • Werkkapitaal;
 • De uitbreiding van het personeelsbestand;
 • Opschalen van de productie van Refurb Battery batterijoplossingen;
 • Doorontwikkeling van de Refurb Battery batterijoplossingen;
 • Het mee laten groeien van data, software en hardware.

Over de aanbieder

Refurb Battery is in februari 2023 door een jury bestaand uit onder andere vertegenwoordigers van Provincie Noord-Brabant, BOM en VNO-NCW Brabant verkozen tot Brabantse Circulaire Onderneming 2023. Tevens won zij de Rabobank Duurzame Innovatie Ledenprijs 2023. In 2023 trad zij toe tot de Green Transport Delta – Electrification, een samenwerkingsverband van bedrijven in de batterijsector, van onder andere VDL, DAF, NXP en TNO.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Refurb Battery Productions B.V. beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal €2.000.000 op te halen, ter financiering van de groei van de onderneming. De obligatielening biedt een rente van 8,50% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar en 5 maanden.

Uitgevende instelling:

Refurb Battery Productions B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.000.000 en maximaal €2.000.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,50% op jaarbasis
Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt jaarlijks betaald, startend op 1 september 2025

Looptijd:

3  jaar en 5 maanden 

Aflossing:

Op de aflossingsdatum, conform het schema opgenomen in het informatiememorandum

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerst en enig pandrecht op alle activa inclusief onderhanden werk in de vorm van energieopslagsystemen en onderdelen daarvan in aanbouw voor zoverre deze niet middels een specifieke aankoop en aanbetaling reeds verplicht en verpand zijn aan een afnemer van het energieopslagsysteem. De uitgevende instelling behoudt het recht om productiemiddelen (machines en automatisering) separaat te financieren en verpanden waardoor deze buiten het pandrecht behorende bij deze Obligatielening zullen vallen. De moedermaatschappij (SBS Beheer BV) stelt zich garant voor de betalingsverplichtingen.
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €309,00 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,94%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

In 2023 gaf Refurb Battery bijna 400.000 batterijcellen een tweede leven, met een geschatte vermeden CO2 uitstoot van 400 ton tot gevolg. De batterijen zijn toegepast in 8 operationele energie opslagsystemen en Refurb verwacht de komende periode 100.000+ batterijcellen per maand te gaan oogsten en vermijdt hiermee potentieel 100 ton CO2 uitstoot per maand. 

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder risico van lager dan verwachte aanvoer van batterijcellen en productie;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €2.000.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Refurb Battery Productions B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening