Refurb Battery Operations B.V.
Refurb Battery Operations B.V.

Refurb Battery Operations B.V.

Portefeuille energie opslag systemen (ronde 1)

Refurb Battery Operations B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 7,0% senior obligatielening met een looptijd van 3 jaar ter financiering van de aanschaf van 4 circulaire energieopslagsystemen ten behoeve van haar portefeuille energieopslagsystemen.

Totaal geïnvesteerd

€1.150.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€575.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.150.000
Rentevergoeding op jaarbasis
7,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 19 december 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 29 december 2022 om 11:18
Refurb Battery Operations B.V.
Refurb Battery Operations B.V.

Financiering van de aanschaf van 4 circulaire energieopslagsystemen.


Adres

Evert van de Beekstraat 1
1118 CL Schiphol

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Refurb Battery Operations B.V. beoogt de obligatielening uit te geven om €1.150.000 op te halen ter financiering van de aanschaf van 4 circulaire energieopslagsystemen ten behoeve van haar portefeuille energieopslagsystemen

Over de aanbieder

Refurb Battery Operations is een Nederlands bedrijf dat zich richt op de exploitatie van circulaire energieopslagsystemen. In samenwerking met de producentenorganisatie voor eBikes (Stichting EPAC), batterij-inzamel organisatie Stibat Services, eBike fabrikanten en technische partners heeft zustermaatschappij Refurb Battery Productions een bedrijfsproces, businessmodel en product ontwikkeld dat start met gebruikte (fiets-)accu’s.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De rente- en aflossingsverplichtingen onder de obligatielening worden voldaan uit de inkomsten die de uitgevende instelling genereert uit de verhuur van de portefeuille energieopslagsystemen. Voor de eerste containers zijn huurcontracten met optie tot meerjarige verlenging overeengekomen. In de financiële prognose hanteert de uitgevende instelling ruime (40%+) risicobuffers om toekomstige leegstand of technische stilstand van de energieopslagsystemen te ondervangen. De energieopslagsystemen kennen – inclusief geplande tussentijdse vervanging van batterijmodules – een technische levensduur van circa 15 jaar. In de financiële prognoses wordt veiligheidshalve uitgegaan van afschrijving en commerciële inzet voor een periode van 10 jaar.

Uitgevende instelling:

Refurb Battery B.V.

Obligatielening:

Minimaal €575.000 en maximaal €1.150.000.

Nominale waarde:

€1.000 per obligatie.

Inleg:

Minimaal €1.000 (één obligatie).

Rangorde: Senior obligatielening.
Rentevergoeding:

7,00% op jaarbasis.

Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald.

Looptijd:

3 jaar.

Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de looptijd middels herfinanciering.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerst en enig pandrecht op de portefeuille energie opslagsystemen, de daaraan verbonden verhuurcontracten onderhanden werk in de vorm van energieopslagsystemen en onderdelen daarvan in aanbouw of bestelling. 
Transactiekosten:

Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€12,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.012,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 7,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.199,04 per obligatie ontvangen op een investering van €1.012,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 6,52%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Deze energieopslagsystemen zijn door de oorsprong van hun batterijcellen en door hun eigen circulaire ontwerp een sprong voorwaarts in duurzaamheid. Alternatieve energieopslagsystemen in de markt zijn geproduceerd op basis van nieuwe batterijcellen en vragen dus om nieuw gewonnen grondstoffen zoals lithium, kobalt en nikkel. Tevens zijn de in de markt gangbare oplossingen niet ontworpen voor circulariteit waardoor na het einde van de levensduur van (een deel van de) batterijcellen meestal sloop van de container en recycling van de materialen volgt. Waarbij ook nog voor sommige gebruikte batterij-technologieën geen goede recycling oplossingen bestaan.  

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lager dan verwachte verhuuropbrengsten door de Portefeuille Energieopslagsystemen  
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.150.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 Refurb Battery Operations B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening