Red Dot Renergy PTE LTD
Red Dot Renergy PTE LTD

Red Dot Renergy PTE LTD

Portefeuille zonnestroomsystemen

Red Dot Renergy PTE LTD. biedt de mogelijkheid om te investeren in de exploitatie van 3 zonnestroomsystemen op daken van bedrijven in Singapore. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 9,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar

Totaal geïnvesteerd

€281.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€200.000
100%
Voortgang streefbedrag
€281.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 29 april 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 8 mei 2024 om 16:07
Red Dot Renergy PTE LTD
Red Dot Renergy PTE LTD

Gedeeltelijke herfinanciering van portefeuille zonnestroomsystemen.


Adres

13-01 City House
36 Robinson Road
Singapore - 068877

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Red Dot Renergy exploiteert 3 zonnestroomsystemen in Singapore. De zonnestroomsystemen liggen op de daken van 3 bedrijven in Singapore en hebben samen een opgesteld vermogen van ca. 0,39 MW en een verwachte jaarlijkse productie van ca. 488 MWh. De bedrijven op wiens daken de zonnestroomsystemen zijn geïnstalleerd zijn ook de afnemers van de zonnestroom. 

Over de aanbieder

Entoria Energy, de moedermaatschappij van Red Dot Renergy, is een wereldwijde particuliere ontwikkelaar, investeerder en exploitant van duurzame energieoplossingen. Met een wereldwijde aanwezigheid strekt Entoria Energy haar invloed uit over meer dan 10 landen, waar ze zowel kleine als grootschalige projecten leveren voor nutsbedrijven, commerciële partners en industriële spelers. Hun indrukwekkende portfolio omvat meer dan 100 MWp aan opgeleverd vermogen en meer dan 3 GW in ontwikkeling, waardoor ze een ware krachtpatser zijn in de wereld van hernieuwbare energie.

Maar wat misschien nog indrukwekkender is dan de huidige prestaties, is de toekomstgerichte visie. Met de ambitie om een portfolio van minimaal 1.000 MW aan hernieuwbare energie te ontwikkelen, bouwen en exploiteren, is Entoria Energy vastbesloten om de grenzen te verleggen van wat mogelijk is op het gebied van duurzame energie. De combinatie van voortdurende groei, gedreven door strategische partnerschappen en selectieve overnames, belooft een toekomst waarin hernieuwbare energie niet alleen een keuze is, maar een vanzelfsprekendheid.

Als we naar de toekomst kijken, kunnen we niet anders dan enthousiast zijn over de rol die Entoria Energy zal spelen in het vormgeven van een schonere, duurzamere wereld voor de komende generaties.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Red Dot Renergy PTE LTD, beoogt middels de uitgifte van de obligatielening €281.000 op te halen voor het herfinancieren van de portefeuille zonnestroomsystemen.

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 9,00% op jaarbasis met een looptijd van 3 jaar. Een deel van de obligatielening wordt afgelost gedurende de looptijd (21%). Aan het einde van de looptijd beoogt de uitgevende instelling het resterende nog uitstaande bedrag van de obligatielening (79%) te herfinancieren middels het aantrekken van een langjarige bankfinanciering of de uitgifte van een nieuwe obligatielening.

Uitgevende instelling:

Red Dot Renergy PTE LTD

Obligatielening:

Minimaal €200.000 en maximaal €281.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 9,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Annuitair

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op (vorderingen uit) projectovereenkomsten, een en ander beperkt tot de portefeuille zonnestroomsystemen.

De zekerheden worden gevestigd volgens Singaporees recht en is geen opschortende voorwaarde voor uitbetaling. De zekerheden worden gevestigd binnen zo spoedig mogelijke tijd na uitgifte van de obligatielening

Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,75 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,75 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €311,79 per obligatie ontvangen op een investering van €253,75.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,55%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Met de ambitie om een portfolio van 1.000 MW aan hernieuwbare energie te ontwikkelen, bouwen en exploiteren, is Entoria Energy vastbesloten om de grenzen te verleggen van wat mogelijk is op het gebied van duurzame energie.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van technische gebreken aan de zonnestroomsystemen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €281.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Red Dot Renergy PTE LTD, de uitgevende instelling van de senior obligatielening