PARKnCHARGE SPV4 B.V.
PARKnCHARGE SPV4 B.V.

PARKnCHARGE SPV4 B.V.

Portefeuille laadpleinen

PARKnCHARGE SPV4 B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 5,00% senior obligatielening met een looptijd van 8 jaar ter financiering van de realisatie en exploitatie van een portefeuille laadpleinen (168 in totaal)

Totaal geïnvesteerd

€800.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€600.000
100%
Voortgang streefbedrag
€800.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
96 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
donderdag 8 april 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 8 april 2021 om 13:21
PARKnCHARGE SPV4 B.V.
PARKnCHARGE SPV4 B.V.

De financiering van de realisatie en exploitatie van een portefeuille laadpleinen (168 in totaal)


Adres

Fokkerstraat 10, 3905KV Veenendaal

Over dit project

Updates

  • Het project is succesvol afgerond en er vinden geen verdere aflossings- en rentebetalingen plaats;
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

Over de aanbieder

PARKnCHARGE is een spin-off van Over Morgen – een gerenommeerd adviesbureau op het gebied van gebiedsvernieuwing en de energietransitie. Na de overname van haar branchegenoot EVnetNL op 31 juli jl. behoort PARKnCHARGE tot de top 5 van de publieke laadpaalexploitanten in Nederland. PARKnCHARGE heeft momenteel ruim 3.200 laadpunten door geheel Nederland – in zowel de private (bedrijven) als de publieke ruimte – in eigendom en beheer. Daarnaast realiseert PARKnCHARGE tussen de 25 en 35 nieuwe laadpleinen per maand.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening €800.000 op te halen. De opbrengst van de uitgifte van de obligatielening zal worden gebruikt om een deel van de realisatiekosten van 168 Laadpleinen (de “Portefeuille Laadpleinen”) te financieren.

De obligatielening biedt een rente van 5,00% op jaarbasis met een looptijd van een 8 jaar (96 maanden). Gedurende de looptijd wordt de obligatielening geheel afgelost. De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering.

Uitgevende instelling:

PARKnCHARGE SPV4 B.V.

Obligatielening: Minimaal €600.000 en maximaal €800.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 8 jaar
Aflossing:

Het eerste jaar van de looptijd – waarin de oortefeuille laadpleinen gerealiseerd zal worden – zullen alleen rentebetalingen worden gedaan.
Vanaf het tweede tot en met het achtste jaar van de looptijd zal de obligatielening volgens een annuïtair schema volledig worden afgelost. 

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling.
  • Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.259,74 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,33%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

PARKnCHARGE geeft gehoor aan deze sterk groeiende vraag naar laadpunten in Nederland door laadpleinen met laadpunten voor zowel elektrische personenauto’s als elektrische bestelbusjes te realiseren en exploiteren. 

Het management van PARKnCHARGE heeft de visie dat EV-rijders het liefst thuis of op hun bestemming laden en richt zich daarom op publieke parkeerplekken in woonwijken waar laadpleinen strategisch geplaatst kunnen worden en op private parkeerplaatsen van bedrijventerreinen of evenementlocaties (o.a. parkeergarages, pretparken en woonboulevards). Opladen kost immers het minste tijd als je het doet op een locatie waar je toch al “voor iets anders” moet zijn (wonen, werken, recreëren). Klanten betalen een bedrag per kWh die ze afnemen en een bedrag per uur dat ze een laadpunt bezet houden. Zo voorkomt PARKnCHARGE dat klanten lange tijd (dagen, soms zelfs weken in vakantietijd) een laadpunt bezet houden terwijl de auto al is opgeladen. Door deze vorm van tariferen kan PARKnCHARGE voor haar klanten de stroomprijs laag houden.  

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lager dan geprognotiseerde kasstromen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €800.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 PARKnCHARGE SPV4 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening