PARKnCHARGE SPV 1 B.V.
PARKnCHARGE SPV 1 B.V.

PARKnCHARGE SPV 1 B.V.

Portefeuille laadpalen

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €210.000 verbonden aan de aankoop en exploitatie een portefeuille van 41 laadpleinen is succesvol gefinancierd.

DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder PARKnCHARGE SPV1 B.V. met dit resultaat.

Totaal geïnvesteerd

€210.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€210.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
84 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
woensdag 17 januari 2018 om 10:00
Inschrijving sloot op
zaterdag 20 januari 2018 om 20:22
PARKnCHARGE SPV 1 B.V.
PARKnCHARGE SPV 1 B.V.

financiering portefeuille laadpalen


Adres

Kleine Koppel 26
3812 PH Amersfoort

Over dit project

Voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van 41 laadpleinen geeft PARKnCHARGE SPV1 B.V. een senior 5,50% obligatielening uit met een looptijd van 4 jaar. 

Over de aanbieder

De uitgevende instelling, PARKnCHARGE SPV1 B.V., beoogt de obligatielening uit te geven om de realisatiekosten van 41 nieuwe laadpleinen te financieren. Met de realisatie van 41 nieuwe laadpleinen is een investering van ca. €210.000 gemoeid. Daarnaast bevat de uitgevende instelling al 41 operationele Laadpleinen waarmee de totale portefeuille laadpleinen op 41 komt (totale investeringswaarde €350.000).

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Voor de financiering van de aankoop en exploitatie van een portefeuille van 41 laadpleinen geeft PARKnCHARGE SPV1 B.V. een senior 5,50% obligatielening uit met een looptijd van 4 jaar. 

Uitgevende instelling:

PARKnCHARGE SPV 1 B.V.

Obligatielening: Minimaal €100.000 en maximaal €210.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 7 jaar
Aflossing:

Annuitair gedurende de looptijd met een grace van 1 jaar


Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.256,08 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,80%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Voor klanten die een hele dag of nacht ergens verblijven is een ‘Smooth’ laadpunt het meest passend. Op deze laadpunten is een beperkt minimaal laadvermogen beschikbaar (ca. 2,3 kW, oftewel 100 km extra range in 8 uur laden). Dit beperkte laadvermogen is vaak voldoende voor deze doelgroep. PARKnCHARGE kan de elektriciteit via deze laadpunten voordelig aanbieden. Voor eigenaren van EV’s met grote batterijen en bezoekers die korter (ca. 2 uur) op een locatie verblijven biedt PARKnCHARGE een ‘Power’ laadpunt aan met een hoger laadvermogen (minimaal 10 kW, oftewel 400 km extra range in 8 uur laden). Als blijkt dat er op een laadplein veel vraag is naar een hoger laadvermogen (dus meer vraag naar power laadpunten) dan kan PARKnCHARGE eenvoudig het vermogen van de laadpunten vergroten.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €210.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2018 PARKnCHARGE SPV 1 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening