Organic Nutrition Centre B.V.
Organic Nutrition Centre B.V.

Organic Nutrition Centre B.V.

Financiering bouwkosten

Organic Nutrition Centre B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 9,00% junior obligatielening met een looptijd van ca. 5 jaar en 1 maand ter financiering van een gedeelte van de bouwkosten.

Totaal geïnvesteerd

€3.175.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€2.500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€3.175.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
61 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 2 april 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 30 april 2021 om 15:06
Organic Nutrition Centre B.V.
Organic Nutrition Centre B.V.

De financiering van een deel van de bouwkosten van de Organic Nutrition Centre Installatie


Adres

Rouwkuilenweg 43
5813BH Ysselsteyn

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De uitgevende instelling geeft een achtergestelde obligatielening uit verbonden aan de bouwkosten van de Organic Nutrition Centre Installatie. Het Organic Nutrition Centre bestaat uit twee hoofddelen, te weten een Biomassa Energie Centrale (‘BEC’) welke wordt gevoed met snoeihout en daarmee op een duurzame wijze elektriciteit, stoom en warmte produceert en een droogfaciliteit welke met de opgewekte elektriciteit en warmte champost droogt en perst tot champost-mestkorrels. De geproduceerde stoom wordt op haar beurt geleverd aan de aangrenzende champignonkwekerij. 


 • Belangrijke update (15 september 2022): Als gevolg van een overschrijding van de begroting voor de bouw van installatie heeft de eerste rentebetaling niet plaatsgevonden. Ondanks de overschrijding loopt het project door en er is een hersteld betaalschema opgemaakt. Deze is terug te vinden in het cliëntportaal; 
 • ​Belangrijke update (24 augustus 2022): Update betreffende de eerste rentebetaling volgt;Het betaalschema is terug te vinden in het cliëntportaal.

Over de aanbieder

Voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de ONC-installatie is een aparte juridische entiteit opgericht. Binnen deze entiteit worden het eigendom over de ONC-installatie, de projectcontracten, de SDE+ beschikking en de aan de ONC-installatie verbonden financiering ondergebracht.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven obligatielening betreft een achtergestelde obligatielening met een nominale waarde van maximaal €3.200.000. De obligatielening biedt een rente van 9,00% op jaarbasis met een Looptijd van ca. vijf (5) jaar en een (1) maand. Gedurende de looptijd wordt een deel (ca. 20%) van de obligatielening afgelost uit operationele kasstromen, het resterende deel (ca. 80%) wordt aan het eind van de looptijd afgelost middels een herfinanciering.

Uitgevende instelling:

Organic Nutrition Centre B.V.

Obligatielening: Minimaal €2.500.000 en maximaal €3.176.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 9,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5,08 jaar
Aflossing:

Gedurende de looptijd wordt een deel (ca. 20%) afgelost uit operationele kasstromen, het resterende deel (ca. 80%) wordt aan het eind van de looptijd afgelost middels een herfinanciering.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Tweederangs omnibus verpanding van alle rechten en vorderingen van de uitgevende instelling
 • Tweederangs pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling
 • Tweederangs hypotheekrecht op de grond
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.454,37 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 8,30%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Met de realisatie van de ONC-installatie wordt een totale CO2 besparing van ca. 130.000 ton CO2 over een periode van 12 jaar bereikt. Per ton verwerkte champost bedraagt de besparing 181,5 kg CO2. Als brandstof voor de BEC gebruikt zij afvalhout uit bosbeheer/het vellen of snoeien van bomen dat voldoet aan het NTA 8080 duurzaamheidscertificaat.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico verbonden aan de externe financiering van de uitgevende instelling;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.176.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Organic Nutrition Centre B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening