Oplaad.net facility B.V.
Oplaad.net facility B.V.

Oplaad.net facility B.V.

Portefeuille Laadpalen

OPCHARGE beoogd middels de uitgifte van de obligatielening een deel van de aankoop en installatiekosten van de portefeuille laadpalen te financieren. 

De uit te geven obligatielening biedt een rente van 5,5% op jaarbasis met een looptijd van 8 jaar. 

Totaal geïnvesteerd

€750.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€750.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
96 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
dinsdag 13 juli 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 13 juli 2021 om 13:31
Oplaad.net facility B.V.
Oplaad.net facility B.V.

een portefeuille van 200 laadpalen


Adres

Purcelldreef 35
5012AH Tilburg

Over dit project

OPCHARGE SPV1 beoogt de obligatielening uit te geven om een deel van de aankoop- en installatiekosten van de portefeuille laadpalen - 200 Laadpalen in totaal - te financieren.

Over de aanbieder

OPCHARGE is een aanbieder van laadoplossingen die ervan overtuigd is dat mensen sneller voor een elektrisch voertuig (EV) kiezen als de laadinfrastructuur in orde is. Haar focus ligt op EV rijders zonder mogelijkheden om thuis te laden en ze richt zich daarom op het realiseren en exploiteren van publieke laadpalen voor gemeenten en semi-publieke laadpalen voor bedrijven. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening wordt gedurende de looptijd geheel afgelost uit de operationele kasstromen van de uitgevende instelling en is niet achtergesteld aan een andere financiering. Om eventuele belangen van obligatiehouders in geval van calamiteiten te waarborgen worden op naam van de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren onder andere zekerheden gevestigd op de activa van de uitgevende instelling.

Uitgevende instelling:

OPCHARGE B.V.

Obligatielening: Minimaal €500.000 en maximaal €750.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 8 jaar
Aflossing:

Geheel gedurende de looptijd annuïtair met grace period van 1 jaar

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen van de Uitgevende Instelling;
  • Eerste pandrecht op de activa van de Uitgevende Instelling;
  • Eerste pandrecht op de aandelen van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.286,75 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,80%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De Nederlandse overheid heeft in samenspraak met verschillende marktpartijen, de doelstelling geformuleerd om in 2025 1.000.000 elektrische voertuigen (EV’s) op de Nederlandse wegen te laten rijden, op 28 februari 2022 staan er 398.702 geregistreerd. Met onder andere het gunstige bijtellingstarief voor EV’s tot 2025 voor de zakelijke rijder en de vrijstelling van BPM en MRB voor uitsluitend nul emissie voertuigen – voornamelijk EV’s – heeft de overheid haar doelstelling vertaald naar concrete stimuleringsmaatregelen.

Om toekomstige EV-rijders voldoende oplaad gelegenheden te kunnen blijven bieden en de transitie succesvol te laten zijn, dient de laadinfrastructuur de aankomende 10 jaar aanzienlijk te worden uitgebreid. Als het Nederlandse doel van 1 miljoen EV’s in 2025 wordt gehaald, zijn daarvoor naar schatting 564.000 oplaadpunten benodigd. 

OPCHARGE is een aanbieder van zowel publieke als semi-publieke laadpalen in Nederland en heeft contracten met diverse, met name middelgrote, gemeenten in Nederland. Onder deze contracten verwacht OPCHARGE zo’n 6.000 laadpalen te kunnen plaatsen tussen nu en eind 2025.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van waardedaling van de Portefeuille Laadpalen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €750.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2021 Oplaad.net facility B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening