OPCHARGE UK SPV I Ltd.
OPCHARGE UK SPV I Ltd.

OPCHARGE UK SPV I Ltd.

Portefeuille laadpalen tranche 2

OPCHARGE UK SPV I Ltd. biedt de mogelijkheid om te investeren in een 8,50% senior obligatielening met een looptijd van 84 maanden (7 jaarter financiering van een deel van de aankoop-, installatie- en exploitatiekosten van de portefeuille laadpunten (in totaal ca. 450 laadpalen) in het Verenigd Koninkrijk. Het lange termijn doel van de OPCHARGE groep is om haar portefeuille laadpunten in het Verenigd Koninkrijk te laten groeien naar circa 25.000 laadpunten in 2026.

Totaal geïnvesteerd

€1.452.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.150.000
61%
Voortgang streefbedrag
€2.379.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,50%
Looptijd
84 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 12 februari 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 12 maart 2024 om 23:59
OPCHARGE UK SPV I Ltd.
OPCHARGE UK SPV I Ltd.

Financiering van een deel van de realisatie en exploitatiekosten van de portefeuille laadpunten


Adres

Frilford Heath GC
Oxford Road
Abingdon, Oxfordshire
OX 13 5 NW

Over dit project

De Britse markt voor laadpunten is één van de focuspunten van OPCHARGE. Medio 2023 is de uitbreiding naar de Britse markt ingezet en inmiddels zijn er 78 laadpunten volledig operationeel. Tevens is er een strategisch partnership aangekondigd met Flowbird, een parkeer- en mobiliteitsaanbieder. OPCHARGE heeft de "Sustainability Award" ontvangen, uitgegeven door het Britse Ministerie van handel en nijverheid. Met de uitgifte van deze tranche beoogt zij de realisatie van de  ca. 450 laadpalen van de portefeuille laadpunten te financieren. Recent is er financiering opgehaald voor ca. 230 laadpalen, tegen een waarde van de uitgegeven obligatielening van €1.000.000.

Over de aanbieder

OPCHARGE is een aanbieder van laadoplossingen die ervan overtuigd is dat mensen sneller voor een elektrisch voertuig (EV) kiezen als de laadinfrastructuur op orde is. Haar focus ligt op EV rijders zonder mogelijkheden om thuis te laden. Ze richt zich daarom op het realiseren en exploiteren van publieke laadpunten voor gemeenten en semi-publieke laadpunten voor bedrijven. Het verdienmodel van OPCHARGE is gebaseerd op jarenlange stroomverkoop via de laadpunten. 

OPCHARGE gelooft dat de meest geschikte locaties plekken zijn waar bewoners, bezoekers en forenzen bij elkaar komen en ‘dubbelgebruik’ kan plaatsvinden. Door dit dubbelgebruik verwacht OPCHARGE dat er vaker en meer geladen wordt per laadpunt.

Terug naar boven

Wie kan investeren?

De eerste dagen van de openstelling (van 12 februari 2024 tot en met 16 februari 2024) is inschrijving alleen mogelijk voor een besloten groep voorgeselecteerde, recent vervroegd afgeloste, investeerders van de onderneming van OPCHARGE. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De door de OPCHARGE ontwikkelde laadinfrastructuur wordt na realisatie inclusief contracten en overeenkomsten ondergebracht in speciaal daarvoor opgezette ‘exploitatie entiteiten’ (Special Purpose Vehicle (SPV)). In deze exploitatie entiteiten worden de laadpunten langjarig geëxploiteerd. Opcharge UK SVP I Limited (de ‘uitgevende instelling’) is zo een exploitatie entiteit in het Verenigd Koninkrijk. Verdere uitbreiding van de portefeuille laadpunten wordt gefinancierd middels het uitgeven van additionele tranches.  De obligatielening biedt een rente van 8,50% op jaarbasis met een looptijd van 7 jaar. Gedurende de looptijd wordt de obligatielening volledig annuïtair afgelost. 

Uitgevende instelling:

OPCHARGE UK SPV I Ltd.

Obligatielening: Minimaal €1.150.000 en maximaal €2.379.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 7 jaar
Aflossing:

Volledig annuitair over de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende onvoorwaardelijke garantie aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Onvoorwaardelijke garantie van OPCHARGE Holding B.V. voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden (de “Garantie”). Eveneens is er, indien de garantie van OPCHARGE Holding B.V. niet adequaat toereikend is, een onvoorwaardelijke garantie verkregen van Ramphastos General Partner B.V. voor al hetgeen de uitgevende instelling nu en in de toekomst aan obligatiehouders verschuldigd is of kan worden
Transactiekosten:

Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving

Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€5,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €255,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €350,66 per obligatie ontvangen op een investering van €255,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,96%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De strategische focus op bestemmingsladen weerspiegelt de overtuiging dat EV-bestuurders de voorkeur geven aan het gemak van opladen op locaties die essentieel zijn voor hun reizen. Het succes van het programma blijkt uit de positieve impact op het verminderen van CO2-uitstoot, wat een significante stap is naar een duurzamer en milieuvriendelijker transportsysteem. De Sustainability Award 2023 bevestigt dat OPCHARGE op de juiste weg is.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vind je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vind je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFiD- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €3.379.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.
De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 OPCHARGE UK SPV I Ltd., de uitgevende instelling van de senior obligatielening