OPCHARGE SPV2 B.V.
OPCHARGE SPV2 B.V.

Oplaad.net facility B.V.

Portefeuille laadpalen

OPCHARGE SPV2 B.V. biedt u de mogelijkheid om te investeren in een 5,50% senior obligatielening met een looptijd van 46 maanden ter financiering een deel van de aankoop- en installatiekosten van de portefeuille laadpalen (in totaal ca. 840 laadpalen) te financieren

Totaal geïnvesteerd

€750.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€750.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
46 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
vrijdag 29 juli 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 1 augustus 2022 om 18:54
Oplaad.net facility B.V.
OPCHARGE SPV2 B.V.

De opbrengst van de obligatielening wordt gebruikt om een deel van de realisatiekosten van de portefeuille laadpalen te financieren.


Adres

Purcelldreef 35
5012 AH Tilburg

Over dit project

Met de uitgifte van deze tranche beoogt zij de realisatie van de tweede ca. 210 laadpalen van de portefeuille laadpalen te financieren.

Over de aanbieder

OPCHARGE is een aanbieder van laadoplossingen die ervan overtuigd is dat mensen sneller voor een elektrisch voertuig (EV) kiezen als de laadinfrastructuur in orde is. Haar focus ligt op EV rijders zonder mogelijkheden om thuis te laden en ze richt zich daarom op het realiseren en exploiteren van publieke laadpalen voor gemeenten en semi-publieke laadpalen voor bedrijven. Het verdienmodel van OPCHARGE is gebaseerd op jarenlange stroomverkoop via de laadpalen. De investering van een laadpaal is binnen 3 jaar terugverdiend en de contracten zijn allemaal 10 jaar of langer. Het plaatsen van een laadpaal voor de locatiehouder is kosteloos.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De obligatielening biedt een rente van 5,5% op jaarbasis met een looptijd van 4 jaar. Gedurende de looptijd wordt ca. 38% van de obligatielening afgelost. Aan het einde van de looptijd beoogt de uitgevende instelling de obligatielening te herfinancieren middels het aantrekken van een langjarige bancaire financiering of de uitgifte van een nieuwe obligatielening. Met deze herfinanciering zal aan het einde van de looptijd het restant van de obligatielening in een keer worden afgelost.

Uitgevende instelling:

OPCHARGE SPV2 B.V.

Obligatielening: Minimaal €500.000 en maximaal €750.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3,83 jaar
Aflossing:

Het eerste jaar van de looptijd – waarin de laadpalen gerealiseerd zullen worden – zullen alleen rentebetalingen worden gedaan.
In jaar 2 en 3 van de looptijd zal een deel van de obligatielening volgens een lineair schema worden afgelost. Aan het einde van de looptijd zal het restant (ca. 62%) door middel van een herfinanciering worden afgelost.

Zekerheden:

De Uitgevende Instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders (dit omvat dus ook obligatiehouders in toekomstige tranches).
▪️ Eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen van de uitgevende instelling;
▪️ Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling;
▪️ Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling.

Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.199,38 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,90%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

OPCHARGE is een aanbieder van zowel publieke als semi-publieke laadpalen in Nederland en heeft contracten met diverse, met name middelgrote, gemeenten in Nederland. Onder deze contracten verwacht OPCHARGE zo’n 6.000 laadpalen te kunnen plaatsen tussen nu en eind 2025.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lager dan geprognosticeerde kasstromen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.750.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 Oplaad.net facility B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening