Nuon Samen in Zon B.V.
Nuon Samen in Zon B.V.

Vattenfall Samen in Zon B.V.

Nuon samen in zon - Zonnepark Amsterdam

Nuon Samen in Zon B.V. is voornemens om voor maximaal €992.000 een obligatielening uit te geven om een deel van de aankoop van Zonnepark Amsterdam te financieren.

De uit te geven obligatielening heeft een looptijd van 5 jaar. De vergoeding aan obligatiehouders bestaat uit twee componenten, namelijk een variabele rente van 2,0% en een bonus van 2,5% die worden uitgekeerd onder bepaalde voorwaarden. 

Totaal geïnvesteerd

€992.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€992.000
Rentevergoeding op jaarbasis
2,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
woensdag 3 april 2019 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 25 april 2019 om 17:48
Vattenfall Samen in Zon B.V.
Nuon Samen in Zon B.V.

Gedeeltelijke financiering van de aankoop van Zonnepark Amsterdam.


Adres

Hoekenrode 8
1102 BR, Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Zonnepark Amsterdam is het derde park waar klanten zich voor kunnen inschrijven. Een park met ongeveer 6.640 zonnepanelen en een capaciteit van ongeveer 2,06MW. Goed voor de opwek van zonnestroom voor ongeveer 655 huishoudens.

Over de aanbieder

Nuon – onderdeel van Vattenfall – is een energieonderneming, met meer dan 2 miljoen klanten in Nederland, zowel consumenten als bedrijven. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden onze klanten verschillende duurzame producten en oplossingen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De variabele rente bedraagt 2,0% van de inleg op jaarbasis wanneer de daadwerkelijke hoeveelheid opgewekte stroom in een rente- en bonusperiode precies overeenkomt met de door de Uitgevende Instelling verwachte hoeveelheid opgewekte stroom in die rente- en bonusperiode. De rente staat dus niet vast maar kan per rente- en bonusperiode hoger of lager uitvallen. 

De bonus bedraagt 2,5% van de inleg op jaarbasis. Deze wordt bovenop de genoemde variabele rente uitgekeerd aan obligatiehouders die in de betreffende rente- en bonusperiode tevens klant zijn (geweest) bij Nuon (Nuon Klant).

Uitgevende instelling:

Nuon Samen in Zon B.V.

Obligatielening:

Minimaal €500.000 en maximaal €992.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 2,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Ineens aan het einde van de looptijd van de obligatielening

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €250,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 2,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €306,25 per obligatie ontvangen op een investering van €250,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het doel van Vattenfall om klimaatneutraal leven te realiseren zij niet alleen. Dat doen zij samen met zijn partners, maar ook graag met onze klanten. Zij hebben Nuon Samen in Zon ontwikkeld om zijn klanten hierbij te betrekken en het draagvlak voor duurzame oplossingen te vergroten. 

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende weersomstandigheden;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €1.000.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2019 Vattenfall Samen in Zon B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening