Nieuwerkerk Battery B.V.
Nieuwerkerk Battery B.V.

Nieuwerkerk Battery B.V.

Batterijopslagsysteem

Nieuwerkerk Battery B.V. biedt de mogelijkheid om te investeren in een 8,50% senior obligatielening met een looptijd van van 3 jaar. Deze obligatielening heeft als doel om een deel van de aankoop- en exploitatiekosten te financieren voor het batterijopslagsysteem aan de Tweede Tochtweg 42 te Nieuwerkerk aan den Ijssel.

Het geïntegreerde gebruik van duurzame energieopwekking en batterijopslag maakt het project Nieuwerkerk Battery B.V. zowel economisch rendabel als energie-efficiënt.

Totaal geïnvesteerd

€930.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€700.000
100%
Voortgang streefbedrag
€930.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Succesvol gefinancierd
Inschrijving start op
woensdag 19 juni 2024 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 4 juli 2024 om 15:25
Nieuwerkerk Battery B.V.
Nieuwerkerk Battery B.V.

Financiering van een deel van de aankoop- en realisatiekosten van het batterijopslagsysteem aan de Tweede Tochtweg 42 te Nieuwerkerk aan den Ijssel


Adres

Wassenaarsweg 20
2596 CH 's-Gravenhage

Over dit project

De uitgevende instelling beoogt de senior obligatielening uit te geven om het batterijopslagsysteem, uitvoerig geanalyseerd en beoordeeld door Repowered, aan te kopen en te installeren. Op de locatie, waar het project ontwikkeld en ge-exploiteerd zal worden, zal het batterijopslagsyteem geïntegreerd worden in een overkoepelend duurzaam project, met onder meer een koppeling naar een zonnestroomsysteem en een warmtepomp. Dit zal tot gevolg hebben dat de opgewekte energie efficiënt op te slaan is, en dat deze energie op het juiste moment aan het net geleverd kan worden. 

Het batterijopslagproject, aan de Tweede Tochtweg 20 in Nieuwerkerk aan den Ijssel, biedt een totale capaciteit van 2 MW en een netaansluiting van 1.75 MVA

Nieuwerkerk Battery B.V. genereert inkomsten uit verschillende activiteiten, voornamelijk door energie te kopen en te verkopen op diverse energiemarkten. Dit omvat de onbalansmarkt, waarbij de uitgevende instelling profiteert van methoden zoals Time-Shifting en Peak-Shaving. Ook zou het ervoor kunnen kiezen om een klein deel van de capaciteit middels Power-Purchase-Agreements vast te kunnen leggen voor verkopen in de toekomst.

Over de aanbieder

Nieuwerkerk Battery B.V. is een joint venture van NextGen Energy B.V. en Trio Battery Solutions B.V., gedreven door de kansen in de markt voor batterij-energieopslagsystemen (BESS). Nieuwerkerk Battery B.V. combineert diepgaande batterijtechnologie-expertise met uitgebreide ervaring in energie(opslag)systemen.

Onder leiding van managing director, mevrouw Demirel, richt Nieuwerkerk Battery B.V. zich op het ontwerpen, ontwikkelen en leveren van innovatieve, betrouwbare BESS-oplossingen voor diverse toepassingen in voornamelijk de zakelijke markt.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling beoogt de senior obligatielening uit te geven om €930.000 op te halen ter financiering van de aankoop en installatie van een batterijopslagsysteem op locatie Tweede Tochtweg 20 in Nieuwerkerk aan den Ijssel. Met de realisatie van het batterijopslagsysteem is in totaal €1.249.082 gemoeid. Naast de obligatielening wordt deze investering gefinancierd middels een inbreng van eigen vermogen ter hoogte van €319.082.

De obligatielening heeft een looptijd van 3 jaar en zal afgelost worden gedurende de looptijd (20%) en aan het einde van de looptijd zal de obligatielening geherfinancierd worden (80%)

Uitgevende instelling:

Nieuwerkerk Battery B.V.

Obligatielening:

Minimaal €700.000 en maximaal €930.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 8,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Gedeeltelijk gedurende de looptijd, en restant middels een aflossing bij einde looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen uit projectovereenkomsten tussen de uitgevende instelling en gelieerde partijen;
  • Eerste pandrecht op het batterijopslagsysteem;
  • Eerste pandrecht op alle overige  activa van de uitgevende instelling.

Bij het aantrekken van additionele financiering worden de zekerheden pro rato gedeeld naar openstaande hoofdsommen.

Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €307,38 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,99%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het 1.71 MW batterijopslagsysteem kan aanzienlijke hoeveelheden CO2 besparen. Met de veronderstelling dat het batterijopslagsysteem jaarlijks ongeveer 621 MWh opslaat aan energie en teruglevert aan het net (dit komt overeen met een gemiddelde laad- en ontlaadcyclus van één keer per dag), zal er 303 ton CO2 bespaard worden en kan de batterij jaarlijks circa 222 huishoudens voorzien.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de onderneming en het project, waaronder het risico van lager dan verwachte opbrengsten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFiD- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €930.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Nieuwerkerk Battery B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening