Moerman Energie B.V.
Moerman Energie B.V.

Moerman Energie B.V.

Biomassa Project Maasbree

Dit project is succesvol gesloten
Investeer nu, ontvang 6,0% rente en steun de ontwikkeling van een nieuwe duurzame energiebron in Nederland! Kwekerij Moerman B.V biedt u de mogelijkheid om te investeren in een senior obligatielening (géén achterstelling) verbonden aan een biomassa project op het terrein van Kwekerij Moerman.

Totaal geïnvesteerd

€875.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€250.000
100%
Voortgang streefbedrag
€875.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
108 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 26 april 2018 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 1 mei 2018 om 14:52
Moerman Energie B.V.
Moerman Energie B.V.

Met de uitgifte van de obligatielening beoogt de uitgevende instelling € 875.000 op te halen om er een deel van de installatie- en exploitatiekosten van een biomassa installatie in Maasbree (Limburg) mee te financieren


Adres

Lange Heide 12
5993PB Maasbree

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €875.000 voor de financiering van een een biomassa project op het terrein van Kwekerij Moerman is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Kwekerij Moerman B.V. met dit resultaat.

Over de aanbieder

Het Biomassaproject Maasbree bestaat uit een biomassa installatie op het terrein van Kwekerij W.S. Moerman. De installatie wordt gebruikt voor de verwarming van de kassen van de kwekerij, en de productie van groene elektriciteit zal grotendeels geleverd worden aan het openbare elektriciteitsnet. Door de nieuwe installatie zal de kwekerij geen aardgas meer gebruiken. Een besparing gelijk aan een gasverbruik van zo'n 1.000 huishoudens.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Met de uitgifte van de obligatielening beoogt de uitgevende instelling € 875.000 op te halen om er een deel van de installatie- en exploitatiekosten van een biomassa installatie in Maasbree (Limburg) mee te financieren

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van ontwikkeling en installatie van de Biomassa installatie
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van € 875.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2018 Moerman Energie B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening