MisterGreen Lease II B.V.
MisterGreen Lease II B.V.

MisterGreen Lease II B.V.

Financiering elektrisch wagenpark - Ronde 2

MisterGreen Lease II B.V. geeft een kortlopende achtergestelde obligatielening uit met een looptijd van vier jaar (48 maanden) en een vaste rente van 5,5% op jaarbasis. De opbrengst van de obligatielening dient ter financiering van de aankoop en exploitatie van 30 elektrische voertuigen (het “elektrisch wagenpark”).

Totaal geïnvesteerd

€500.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€250.000
100%
Voortgang streefbedrag
€500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
woensdag 15 november 2017 om 10:00
Inschrijving sloot op
zaterdag 2 december 2017 om 12:13
MisterGreen Lease II B.V.
MisterGreen Lease II B.V.

Financieren van de aankoop en exploitatie van 30 elektrische voertuigen


Adres

Mr. Treublaan 7
1097 DP Amsterdam

Over dit project

Beschrijving

Dit project is succesvol gesloten
De beoogde €500.000 voor de uitbreiding van MisterGreen haar portefeuille elektrische auto’s is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder MisterGreen Lease II B.V. met dit resultaat.

 

Beschrijving van het project
MisterGreen Lease II B.V. geeft een obligatielening uit gedekt door de maandelijks leasetermijnen en de restwaarde van de voertuigen, die in de meeste gevallen gegarandeerd wordt door de leverancier. De obligatielening is verbonden aan de uitbreiding en exploitatie van het elektrisch wagenpark van MisterGreen Lease II B.V..

 

Kenmerken van de obligatielening

Uitgevende instelling:       MisterGreen Lease II B.V.
Hoofdsom:     €500.000 (Ronde 2)
Nominale waarde:     €1.000 per obligatie (minimale inleg)
Aantal Obligaties:     500
Kenmerk lening: Achtergesteld aan de bankfinanciering en overige crediteuren
Ingangsdatum: 1 december 2017
Rente: 5,5% op jaarbasis, voor het eerst te betalen op 1 december 2018
Transactiekosten: Eenmalig 1,5% (incl. BTW) van het geïnvesteerde bedrag
Effectief rendement: 5,1%, rekening houdend met transactiekosten
Looptijd: 48 maanden (4 jaar)
Aflossing: Ineens, aan het einde van de looptijd

 

Laatste update (25 oktober 2021)

  • De eerstvolgende rentebetaling vindt plaats op 1 december 2021.
  • Op 1 december 2020 is de derde rentebetaling overgemaakt aan obligatiehouders.
  • De aanbieder voldoet aan alle verplichtingen jegens obligatiehouders, er is geen sprake van betalingsachterstanden of een default.

 

Heeft u vragen?

 

Over de aanbieder

Sinds haar oprichting in 2007 is de MisterGreen Groep uitgegroeid tot één van de snelst groeiende leasemaatschappijen van Nederland. Het bedrijf richt zich uitsluitend op het leasen van volledig elektrische auto’s en speelt met haar eigen innovatieve concept in op deze snelgroeiende markt. Inmiddels bestaat het wagenpark van MisterGreen uit 670 elektrische auto’s die op basis van meerjarige contracten zijn verleased (verhuurd) aan zakelijke rijders. De boekwaarde van de portefeuille auto’s van MisterGreen bedraagt ca. EUR 46,3 miljoen, de verwachte omzet voor 2017 bedraagt EUR 10,5 miljoen.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De voertuigen die onderdeel uitmaken van het te financieren elektrisch wagenpark zijn reeds alle verleased op basis van 4 of 5-jarige contracten en genereren dus reeds inkomsten.

Uitgevende instelling:

MisterGreen Lease II B.V.

Obligatielening: Minimaal €250.000 en maximaal €500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 4 jaar
Aflossing:

Ineens aan het einde van de Looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.015,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.220,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.015,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,10%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Wereldwijd is er een transitie gaande van fossiele energievoorziening naar duurzame energie. De beweging van conventionele personenauto’s met verbrandingsmotor naar elektrisch aangedreven auto’s is daar onderdeel van. De voordelen van elektrisch rijden zijn dat het relatief schoon, stil, snel en in veel gevallen ook nog financieel voordelig is.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen. 

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van wegvallen van contractpartijen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €500.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2017 MisterGreen Lease II B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening