Lumex Zon B.V.
Lumex Zon B.V.

Lumex Zon B.V.

Groeifinanciering

Lumex Zon BV biedt de mogelijkheid om te investeren in een 9,0%  senior obligatielening met een voorlopige van 3 jaar  ter financiering van de groei van de onderneming. 

Sinds de oprichting eind 2021 heeft Lumex Zon BV maar liefst  1.658  woningen en  10  bedrijfspanden voorzien van zonnepanelen.

Tot nu toe geïnvesteerd

€780.750

Nog maximaal 1 week en 4 dagen om te investeren!

100%
Voortgang minimaal bedrag
€500.000
78%
Voortgang streefbedrag
€1.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
9,00%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Minimum bereikt, gaat succesvol sluiten
Inschrijving start op
donderdag 4 april 2024 om 10:00
Inschrijving sluit uiterlijk op
zaterdag 4 mei 2024 om 23:59
Investeer in dit project
Lumex Zon B.V.
Lumex Zon B.V.

De financiering van de groei van de onderneming.


Adres

Kruisweg 765
2132 NG Hoofddorp

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Historie
Lumex Zon BV is de afgelopen paar jaar hard gegroeid en wil nog verder gaan groeien:

  • 2022: 530 installaties uitgevoerd / € 3,8 miljoen omzet / € 51.000 netto winst;
  • 2023: 1.138 installaties uitgevoerd / € 8,3 miljoen omzet / € 525.000 netto winst.

Groei
In 2024 is Lumex Zon BV gestart met de uitbreiding van haar activiteiten door focus aan te brengen op het installeren van zonnepanelen op bedrijfspanden (B2B) en installeren van warmtepompen. Door meer en een completer productaanbod aan te bieden, wordt Lumex Zon BV voor zowel de consument als de samenwerkingspartners een interessante speler. Op die manier draagt ​​Lumex Zon BV bij de versnelling van de energietransitie in Nederland.  

Over de aanbieder

Activiteiten
Lumex Zon B.V. is installateur van A-categorie zonnepanelen (JA Solar, Jinko en Sunpower) en warmtepompen (Daikin en Remeha) van Nederland. Na eind 2021 succesvol toe te treden in de markt voor zonnepanelen installaties, voor voornamelijk particulieren, wil Lumex Zon B.V. verder groeien door meer producten aan te bieden en tevens uit te breiden naar andere doelgroepen. Dit wil Lumex Zon B.V. doen door een nóg grotere voortrekkersrol te nemen in de transitie van een fossiel energiesysteem naar een duurzaam energiesysteem in Nederland.

Beoordeling
Lumex Zon B.V. scoort op Google met een 4,9 uit 5 (meer dan 240 reviews) uitstekend. Dit past ook bij de vier kernwaarden die Lumex Zon B.V. hanteert: de duurzaamste, de beste, de meest betrouwbare en de veiligste.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Lumex Zon BV beoogt met de uitgifte van de senior obligatielening maximaal  € 1.000.000  op te halen. De obligatielening zal worden gebruikt ter financiering van de groei van de onderneming: uitbreiding van werkkapitaal, personeel, marketing en sales en digitalisering. 

De obligatielening biedt een rente van 9,0%  per jaar met een voorlopige van  3 jaar (6 halfjaren) . De obligatielening wordt gedurende de gehele geheel lineair afgelost ( € 200.000 per halfjaar met een grace-periode van één halfjaar ). 

Uitgevende instelling:

Lumex Zon B.V.

Obligatielening:

Minimaal €500.000 en maximaal €1.000.000

Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding:

9,0% op jaarbasis

Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

Per halfjaar. Grace van 1 halfjaar.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

Eerste en enig pandrecht op de volgende activa:

  • Alle huidige en toekomstige roerende zaken, waaronder de bedrijfsmiddelen, voorraden en inventaris;
  • Alle huidige en toekomstige vorderingen.
Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00  de nominale waarde, bovendien transparant de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het onverwachte bedrag ( €3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal financieel de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 9,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal het obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de voorlopige heeft een obligatiehouder in totaal €295,00 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00 .

Het gemiddeld effectief rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt ​​8,50% .

Terug naar boven

Duurzaamheid

Door het installeren en verkopen van zonnepanelen en warmtepompen draagt Lumex Zon B.V. bij aan het verduurzamen van Nederland.

In 2022 en 2023 heeft Lumex Zon B.V. 10 bedrijfspanden en 1.658 particuliere woningen voorzien van zonnepanelen.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van tegenvallende verkopen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren.nl is in bezit van een MiFID- en een ECSPR-vergunning. De ECSPR geldt voor projecten tot en met €5.000.000 per project. De MiFID geldt voor alle projecten met een waarde van meer dan €5.000.000. Onder de MiFID regelgeving is het verplicht een door de AFM goedgekeurde prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling van het project verklaart dat de totale waarde van vergelijkbare projecten in de afgelopen 12 maanden maximaal €1.000.000 bedraagt en daarmee lager is dan €5.000.000. Hiermee is de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren.

De uitgevende instelling is verplicht het blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBI) samen te stellen en te publiceren. De EBI is onderaan deze propositiepagina te downloaden.

Terug naar boven

© Copyright 2024 Lumex Zon B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening