Lagerwey Real Estate B.V.
Lagerwey Real Estate B.V.

Lagerwey Real Estate B.V.

Financiering productiehal

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €2.450.000 voor de bouw van een nieuwe productiehal voor Lagerwey windturbines is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder Lagerwey Real Estate B.V. met dit resultaat.

Totaal geïnvesteerd

€2.450.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.450.000
Rentevergoeding op jaarbasis
6,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
dinsdag 13 december 2016 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 20 december 2016 om 13:59
Lagerwey Real Estate B.V.
Lagerwey Real Estate B.V.

financiering productiehal


Adres

Nijverheidsplein 21
3711 MR Barneveld

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Lagerwey Real Estate B.V. geeft een senior obligatielening uit gedekt door de inkomsten uit de langjarige verhuur van de nieuwe productiehal aan Lagerwey Systems B.V. Op deze nieuwe locatie zal de gehele productie van Lagerwey windturbines worden gehuisvest. Daarnaast heeft de nieuwe locatie de voordelen dat deze groter, efficienter en duurzaamer is dan de huidige productielocatie.

Over de aanbieder

Lagerwey is een gerenommeerde en snelgroeiende Nederlandse windturbinefabrikant actief in de Benelux,
Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Lagerwey produceert multi-megawatt windturbines op basis van haar
gepatenteerde ‘direct drive’ concept. Lagerwey Systems is de belangrijkste dochtervennootschap binnen de Lagerwey Groep en verantwoordelijk voor de inkoop, productie, verkoop, installatie en onderhoud van de Lagerwey windturbines. Lagerwey Systems heeft een huurcontract afgesloten voor minimaal 10 jaar met de uitgevende instelling.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling is voornemens om een 6,00% obligatielening uit te geven van minimaal €1.000.000 en
maximaal €2.450.000 met een looptijd van 60 maanden (vijf jaar). Met de opbrengst van de obligatielening zal
een deel van de bouwkosten van een nieuwe productiehal voor Lagerwey windturbines worden gefinancierd.

Uitgevende instelling:

Lagerwey Real Estate B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.000.000 en maximaal €2.450.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Ineens aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste hypotheekrecht op het aan de uitgevende instelling verstrekte erfpachtrecht en de daarop te
    bouwen productiehal.
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.300,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,30%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Lagerwey is een gerenommeerde en snelgroeiende Nederlandse windturbinefabrikant actief in de Benelux,
Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk. Lagerwey produceert multi-megawatt windturbines op basis van haar
gepatenteerde ‘direct drive’ concept.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.450.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2016 Lagerwey Real Estate B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening