Kombo Energy V.O.F.
Kombo Energy V.O.F.

Kombo Energy V.O.F.

Portefeuille Duurzame Energysystemen

KOMBO Energy V.O.F.  biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 4,50% senior obligatielening van maximaal €400.000 met een looptijd van 5 jaar. De obligatielening wordt gebruikt ter financiering van de exploitatie van de Portefeuille Duurzame Energiesystemen aan in totaal 62 appartementen. 

Totaal geïnvesteerd

€400.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€325.000
100%
Voortgang streefbedrag
€400.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
-
Inschrijving sloot op
maandag 17 december 2018 om 12:07
Kombo Energy V.O.F.
Kombo Energy V.O.F.

Financiering van twee operationele Zonnestroomsystemen en twee operationele WKO-installaties die duurzaam opgewekte elektriciteit, warmte, koude en (warm) water leveren aan in totaal 62 appartementen op twee locaties in Amersfoort.


Adres

Utrechtseweg 357, 3818 EL Amersfoort

Over dit project

De Portefeuille Duurzame Energiesystemen bevat twee operationele Zonnestroomsystemen en twee operationele WKO-installaties die duurzaam opgewekte elektriciteit, warmte, koude en (warm) water leveren aan in totaal 62 appartementen op twee locaties in Amersfoort.

Over de aanbieder

De uitgevende instelling, Kombo Energy V.O.F., is 100% eigenaar van de Portefeuille Duurzame Energiesystemen

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uit te geven senior Obligatielening is maximaal €400.000 groot, met een looptijd van 5 jaar (60 maanden) en biedt een vaste rente van 4,5% op jaarbasis.

Uitgevende instelling:

Kombo Energy V.O.F.

Obligatielening: Minimaal €325.000 en maximaal €400.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Een deel (ca. 15%) van obligatiehouding zal gedurende de looptijd aan obligatiehouders afgelost worden. Het resterende deel zal aan het einde van de looptijd in een keer worden afgelost. Een overzicht van rente- en aflossingsbetalingen is opgenomen in paragraaf 3.3 (Overzicht van rente- en aflossingsbetalingen).

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste pandrecht op de Portefeuille Duurzame Energiesystemen en hypotheekrecht op de bijbehorende rechten van opstal;
  • Het eerste pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen van de uitgevende instelling voortvloeiende uit de bij de Portefeuille Duurzame Energiesystemen behorende contracten en SDE+ beschikkingen.
Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.000,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.210,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.000,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,50%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De Zonnestroomsystemen, met een totaal vermogen van ca. 143,5 kWp, leveren duurzaam opgewekte elektriciteit op twee locaties.

De WKO-installaties leveren, koude, warmte en warmwater aan in totaal 62 appartementen op twee locaties.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico dat afnemers die diensten van de uitgevende instelling afnemen de overeenkomst opzeggen;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €400.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2019 Kombo Energy V.O.F., de uitgevende instelling van de senior obligatielening