Klimaatfonds NL Grond 1 B.V.
Klimaatfonds NL Grond 1 B.V.

Klimaatfonds NL Grond 1 B.V.

Land-acquisitie zonneparken

Klimaatfonds NL Grond 1 B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 6,50% senior obligatielening met een looptijd van 2 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€3.188.500

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.800.000
100%
Voortgang streefbedrag
€3.188.500
Rentevergoeding op jaarbasis
6,50%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 11 november 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 29 december 2022 om 11:11
Klimaatfonds NL Grond 1 B.V.
Klimaatfonds NL Grond 1 B.V.

Het herfinancieren van de gronden. De vrijgekomen middelen zullen voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van nieuwe duurzame energieprojecten worden aangewend.


Adres

Bergseweg 28
3633AK, Vreeland

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De uitgevende instelling, Klimaatfonds NL Grond 1 B.V., wenst een 6,5% senior obligatielening uit te geven om een deel van de aankoop van gronden te herfinancieren. De vrijgekomen middelen zullen voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van nieuwe duurzame energieprojecten worden aangewend.


Over de aanbieder

Klimaatfonds Nederland is een Nederlands Investeringsplatform hoofdzakelijk gericht op zonne-energieprojecten. Het biedt initiatiefnemers en ontwikkelaars van zonne-energieprojecten kapitaal en levert daarnaast haar kennis om zonne-energieprojecten winstgevend te realiseren en houdt deze projecten voor lange termijn onder beheer. Het belang van de omgeving en de natuur staat hierbij hoog in het vaandel.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De gronden zijn in eigendom van speciaal daarvoor opgerichte entiteiten. De grond Leeksterveld en de grond Leek Oost-Indië zijn in eigendom van Kampo Verda B.V. en grond Geesteren is in eigendom van Berkelland Grond B.V. 100% van deze aandelen in deze beide grondentiteiten wordt gehouden door moedermaatschappij Klimaatfonds NL Grond 1 B.V.


Uitgevende instelling:

Klimaatfonds NL Grond 1 B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.800.000 en maximaal €3.188.500
Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 6,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 2 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de Looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste hypotheekrecht op de gronden;
  • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige) vorderingen van de Uitgevende Instelling uit hoofde van het recht van opstal dat wordt gevestigd op de gronden ten behoeve van SunInvest 1 B.V. en Zonnig Berkelland B.V.
Transactiekosten: Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€5,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €505,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 6,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €566,00 per obligatie ontvangen op een investering van €505,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,95%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Op elk van de gronden is reeds een zonnepark gerealiseerd welke voor de lange termijn zal worden geëxploiteerd.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico dat de huurders SunInvest 1 B.V. en Zonnig Berkelland B.V. haar betalingsverplichtingen aan de Uitgevende Instelling niet kan of wil nakomen;  
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.2400.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 Klimaatfonds NL Grond 1 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening