KiesZon voor de Toekomst B.V.
KiesZon voor de Toekomst B.V.

KiesZon voor de Toekomst B.V.

Werkkapitaal financiering

Met de uitgifte van de obligatielening beoogt de uitgevende instelling een bedrag van €15.000.000 op te halen om een deel van de uitgaven ten behoeve van de bouw van nieuwe zonnestroomprojecten.

De rente op de obligatielening bedraagt:

 • 4,5% op jaarbasis voor alle obligatiehouders die geen klant zijn van Greenchoice;
 • 4,5% plus de Bonusrente van 0,5% (in totaal 5,0%) op jaarbasis in een jaar voor obligatiehouders die op een Peildatum klant zijn van Greenchoice.

De looptijd van de obligatielening is drie (3) jaar.

Totaal geïnvesteerd

€15.000.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€2.000.000
100%
Voortgang streefbedrag
€15.000.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
36 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 10 mei 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 9 juli 2021 om 10:17
KiesZon voor de Toekomst B.V.
KiesZon voor de Toekomst B.V.

Werkkapitaalfinanciering KiesZon voor de Toekomst B.V.


Adres

Graafsebaan 135
5248 NL Rosmalen

Stel je vraag E-mail de aanbieder

[RECLAME]

Over dit project

Kiezon voor de Toekomst beoogt met de uitgifte van de obligatielening geïnteresseerden de mogelijkheid te bieden om middels het aankopen van obligaties financieel te participeren in de transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland.

Over de aanbieder

De hoofdactiviteit van Kieszon op de Toekomst is om zonnestroomprojecten te (doen) bouwen in opdracht van opdrachtgevers. De opdrachtgevers zijn vooral groepsmaatschappijen van Greenchoice die een zonnestroomproject willen exploiteren, maar dit kunnen ook onafhankelijke marktpartijen zijn. De uitgevende instelling bouwt zonnestroomprojecten tegen een op voorhand overeengekomen prijs die bestaat uit de bouwkosten vermeerderd met een opslag voor de financieringslasten van de uitgevende instelling en een commerciële marge. 

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Overige kenmerken:

 • De rente wordt jaarlijks achteraf betaald op de rentedatum;
 • De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost;
 • Minimum inleg per Inschrijver is EUR 250 (1 Obligatie);
 • Maximum inleg per Inschrijver is EUR 25.000 (100 Obligaties);
 • Van gelijke rang (pari passu) aan andere concurrerende verplichtingen van de uitgevende instelling;
 • Niet achtergesteld aan een andere financiering;
 • Preferent aan het door de aandeelhouder van de uitgevende instelling ingebrachte achtergestelde werkkapitaalfinanciering.
Uitgevende instelling:

KiesZon voor de Toekomst B.V.

Obligatielening: Minimaal €2.000.000 en maximaal €15.000.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in een keer afgelost door de uitgevende instelling.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€3,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €253,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €287,50 per obligatie ontvangen op een investering van €253,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,60%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De uitgevende instelling is een onderdeel van de Greenchoice groep, waarvan Greenchoice het groepshoofd is. De Greenchoice groep heeft de missie om de energietransitie in Nederland te versnellen door groene stroom en bos-gecompenseerd gas (d.w.z. aardgasverbruik dat wordt gecompenseerd met de aanplant en bescherming van nieuwe bomen) te leveren aan consumenten en bedrijven in Nederland en door te investeren in nieuwe duurzame projecten samen met haar klanten. Greenchoice levert groene stroom en gas aan meer dan 600.000 consumenten en bedrijven in Nederland.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van vertraging tijdens de bouw van zonnestroomprojecten;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Goedgekeurd AFM prospectus beschikbaar

Het obligatieprogramma
In 7 mei 2021 heeft KiesZon voor de Toekomst B.V., de uitgevende instelling, een obligatieprogramma opgezet. Onder dit obligatieprogramma zal de uitgevende instelling van tijd tot tijd obligaties in series van obligaties (ieder een “serie”) uitgeven tot een maximaal totaal uitstaand bedrag aan obligaties van €15.000.000. Inmiddels heeft de Uitgevende Instelling geen Series obligaties uitgegeven onder dit obligatieprogramma voor een totaalbedrag van €0.

Per serie worden telkens definitieve voorwaarden door de uitgevende instelling opgesteld en gepubliceerd. De definitieve voorwaarden leggen onder meer vast wat de rente, looptijd en omvang zijn van een serie obligaties. De definitieve voorwaarden moeten samen met het prospectus en het supplement prospectus, gelezen worden om alle relevante informatie te verkrijgen alvorens een inschrijving op een serie obligaties te overwegen.

Terug naar boven

© Copyright 2021 KiesZon voor de Toekomst B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening