KiesZon Huur B.V.
KiesZon Huur B.V.

KiesZon Huur B.V.

Portefeuille zonnestroomsystemen

KiesZon Huur B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in de financiering van de portefeuille zonnestroomsystemen. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,50% op jaarbasis met een looptijd van 7 jaar. De obligatielening wordt gedurende de looptijd gedeeltelijk lineair afgelost en restant met een bulletbetaling uit operationele kasstromen.

Totaal geïnvesteerd

€450.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€250.000
100%
Voortgang streefbedrag
€450.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
84 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
woensdag 25 juli 2018 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 25 juli 2018 om 12:37
KiesZon Huur B.V.
KiesZon Huur B.V.

financiering portefeuille zonnestroomsystemen


Adres

Graafsebaan 135
5248 NL Rosmalen

Over dit project

In het verleden bood KiesZon, als onderdeel van de Greenchoice groep, haar klanten de mogelijkheid om een zonnestroomsysteem te kopen om daarmee duurzame energie op te wekken. Om het zelf opwekken van duurzame energie voor nog meer mensen toegankelijk te maken wordt sinds juni een nieuw product aangeboden, waarbij de klant de mogelijkheid wordt geboden om een zonnestroomsysteem te huren. Hierbij wordt een garantie gegeven op de energie (kWh)-opbrengst van het zonnestroomsysteem over een periode van 10 jaar, daarnaast is het altijd mogelijk om het contract tussentijds op te zeggen.

Over de aanbieder

Als onderdeel van de strategie “Duurzaam Dichtbij” van de Greenchoice groep, geeft KiesZon Huur B.V. een obligatielening uit waarmee zij iedereen de mogelijkheid biedt om rechtstreeks te investeren in een portefeuille zonnestroomsystemen die zullen worden verhuurd aan particuliere woningeigenaren.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

KiesZon Huur B.V. beoogt met de uitgifte van deze senior obligatielening maximaal €450.000 op te halen. De obligatielening wordt aangewend ter financiering van de groei van de portefeuille zonnestroomsystemen.

De obligatielening biedt een rente van 4,50% per jaar met een looptijd van 7 jaar (84 maanden). De obligatielening zal gedurende de looptijd worden afgelost uit operationele resultaten opgebouwd vanuit de portefeuille zonnestroomsystemen.

Uitgevende instelling:

KiesZon Huur B.V.

Obligatielening: Minimaal €250.000 en maximaal €450.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 7 jaar
Aflossing:

Gedeeltelijk lineair en restant bullet

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op alle vorderingen van de uitgevende instelling verbonden aan de exploitatie van de portefeuille zonnestroomsystemen
  • Eerste pandrecht op de portefeuille zonnestroomsystemen
  • Eerste pandrecht op de bankrekeningen van de uitgevende instelling
Transactiekosten: Eenmalig 1,50% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,50% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€15,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.015,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.221,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.015,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,20%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

In de toekomst is duurzaamheid vanzelfsprekend. Duurzame technologieën zijn overvloedig aanwezig, betaalbaar en betrouwbaar. Mensen zijn zich bewust van hun energieverbruik en zijn betrokken bij duurzame energie. Zij wekken zelf hernieuwbare energie op en besparen actief energie.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €450.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2018 KiesZon Huur B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening