Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd.
Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd.

Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd.

Zonnestroomsystemen

Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd., beoogt de obligatielening uit te geven om €341.000 op te halen voor het herfinancieren van een deel van de installatiekosten van twee (2) zonnestroomsystemen. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 5,75% op jaarbasis met een looptijd van 6 jaar. 

Totaal geïnvesteerd

€341.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€250.000
100%
Voortgang streefbedrag
€341.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,75%
Looptijd
72 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
dinsdag 15 februari 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
vrijdag 18 maart 2022 om 11:58
Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd.
Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd.

De herfinanciering van een deel van de installatiekosten van 2 zonne-energiesystemen in Zuid-Afrika


Adres

Unit 1A Alchemy, 86 Capricorn Drive
Capricorn Park, Muizenberg 7948
Zuid Afrika

Over dit project

De installatie van de twee zonnestroomsystemen is reeds gefinancierd met kapitaal ingebracht door JNE, de moedermaatschappij van de uitgevende instelling. De opbrengst van de obligatielening zal gebruikt worden om een deel van deze installatiekosten te herfinancieren waardoor JNE weer kapitaal beschikbaar heeft om volgende zonnestroomsystemen in haar pijplijn te ontwikkelen en installeren.

Over de aanbieder

Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd. is een 100% dochteronderneming van Jaguar New Energies B.V. en is speciaal opgericht om twee zonnestroomsystemen te exploiteren die JNE in Zuid-Afrika heeft ontwikkeld en geïnstalleerd. Deze twee zonnestroomsystemen zijn geïnstalleerd bij twee klanten met een totale capaciteit van 1.032 kWp.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De zonnestroomsystemen:

1.  Zonnestroomsysteem Du Roi BBI is gerealiseerd op het dak van Du Roi BBI Packers (Pty) Ltd. (‘Du Roi BBI’) te Hoedspruit, Zuid-Afrika, met een opgesteld vermogen van ca. 887 kWp. Du Roi BBI is eigenaar van het pand en is een dochteronderneming van Indigo Fruit Farming (Pty) Ltd., de afnemer van de met het zonnestroomsysteem opgewekte stroom.
2. Zonnestroomsysteem Du Roi Agritech is geïnstalleerd op het terrein van Du Roi Agritech (Pty) Ltd. (‘Du Roi Agritech’) te Tzaneen, Zuid-Afrika. Dit zonnestroomsysteem is ca. 145 kWp groot. Du Roi Agritech is eigenaar van de grond en is een dochteronderneming van ANB Investments (Pty) Ltd., de afnemer van de met het zonnestroomsysteem.

Beide zonnestroomsystemen zijn operationeel


Uitgevende instelling:

Jaguar New Energies South Africa Pty. Ltd.

Obligatielening:

Minimaal €250.000 en maximaal €341.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,75% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 6 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de Looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • het eerste pandrecht op de activa en aandelen van de Uitgevende Instelling.
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,75% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.268,35 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Jaguar New Energies B.V. (“JNE”) gebruikt de zon als duurzame energiebron, om zodoende goedkopere en schonere energie te leveren aan bedrijven in de landbouw en industrie op het Afrikaanse continent. JNE financiert de zonnestroomsystemen en sluit de afnamecontracten met bedrijven voor de met de zonnestroomsystemen opgewekte duurzame energie.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van lagere inkomsten door tegenvallende zoninstraling;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €380.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2022 Jaguar New Energies South Africa (Pty) Ltd., de uitgevende instelling van de senior obligatielening