IX Zonnig B.V.
IX Zonnig B.V.

IX Zonnig B.V.

Overbruggingsfinanciering

IX Zonnig B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een portefeuille zonnestroomsystemen. De uit te geven obligatielening biedt een rente van 4,50% op jaarbasis met een looptijd van 2 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€1.500.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.500.000
100%
Voortgang streefbedrag
€1.500.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,50%
Looptijd
24 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
donderdag 4 november 2021 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 8 november 2021 om 16:14
IX Zonnig B.V.
IX Zonnig B.V.

De herfinanciering van een deel van de door de uitgevende instelling gemaakte ontwikkelkosten in de portefeuille zonnestroomprojecten


Adres

Schipholweg 107
2316 XC Leiden

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De zonnestroomprojecten in de portefeuille zonnestroomprojecten zijn sinds ca. 2019 in ontwikkeling en voor allen is reeds een vergunning, netaansluiting en SDE++-subsidie verkregen. Daarmee zijn de betreffende zonnestroomprojecten in beginsel klaar om gebouwd te worden. Echter, wegens het later realiseren van netcapaciteit op de locaties van deze drie zonnestroomprojecten, is de bouw uitgesteld tot 2022/2023. Aangezien de ontwikkeling van de portefeuille zonnestroomprojecten afgerond is, beoogt de uitgevende instelling een deel van de gemaakte ontwikkelkosten te herfinancieren om door te kunnen gaan met het ontwikkelen van nieuwe duurzame projecten.

Over de aanbieder

IX Zonnig B.V. is een werkmaatschappij van IX Zon en ontwikkelt meerdere zonnestroomprojecten (ca. 10) die direct of indirect in haar bezit zijn.  

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

IX Zonnig B.V.  beoogt middels deze uitgifte van een senior obligatielening €1.500.000 op te halen voor het herfinancieren van een deel van de gemaakte ontwikkelkosten verbonden aan drie van de tien zonnestroomprojecten (de ‘portefeuille zonnestroomprojecten’), zodat zij de vrijgekomen middelen kan inzetten ter financiering van ontwikkelkosten van de overige en nieuwe zonnestroomprojecten.

Uitgevende instelling:

IX Zonnig B.V.

Obligatielening: Minimaal €1.500.000 en maximaal €1.500.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 4,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 2 jaar
Aflossing:

De obligatielening wordt aan het einde van de looptijd in één keer afgelost.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Eerste pandrecht op de activa van Zonnig Alphen aan den Rijn N11 B.V., Zonnig Eimersweg B.V. en Zonnig Berkelland Dievelman B.V. met uitzondering van het pandrecht op de aansluiting- en transportovereenkomst van Zonnig Berkelland Dievelman B.V. zoals beschreven in paragraaf 2.9 (Mogelijk tegenstrijdige belangen).
  • Eerste pandrecht op de toekomstige vorderingen van Zonnig Alphen aan den Rijn N11 B.V., Zonnig Eimersweg B.V. en Zonnig Berkelland Dievelman B.V. 
  • Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling in Zonnig Alphen aan den Rijn N11 B.V., Zonnig Eimersweg B.V. en Zonnig Berkelland Dievelman B.V.
  • Eerste pandrecht op de aandelen van Mars Renewables B.V. in Zonnig Eimersweg B.V.
Transactiekosten: Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€10,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.010,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.090,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.010,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

IX Zon is een team van specialisten op het gebied van duurzame energieprojecten. Samen ontwikkelen wij grootschalige zonnevelden en helpen wij bij te dragen aan het behalen van de energiedoelstellingen voor 2030.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van vertraging netaansluiting van de portefeuille zonnestroomprojecten;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €3.900.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2021 IX Zonnig B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening