International Solar Projects IV B.V.
International Solar Projects IV B.V.

International Solar Projects IV B.V.

Zonnepark Solvay

International Solar Projects IV B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 4,00% junior obligatielening met een looptijd van 14 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€100.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
Voortgang streefbedrag
€100.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
168 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 28 december 2020 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 27 januari 2021 om 11:55
International Solar Projects IV B.V.
International Solar Projects IV B.V.

Herfinanciering van de investeringskosten van het zonnepark Solvay. 


Adres

Graafsebaan 135,
5248 NL Rosmalen

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

KiesZon heeft recent de bouw van het zonnepark op het terrein van Solvay Chemie B.V. afgerond en de productie van duurzame energie is gestart. Naast dat Solvay nu een mooie bijdrage levert aan de productie van schone energie. Met 22.308 panelen wordt er zo genoeg stroom opgewekt voor 1900 huishoudens. Wat natuurlijk weer een mooie stap is in de verduurzaming van onze energie voorziening

Over de aanbieder

KiesZon en Greenchoice willen via hun dochtermaatschappij, International Solar Projects IV B.V., in samenwerking met Solvay, een interessante aanbieding doen om te participeren in dit zonnepark. Het is een mooie kans om te investeren in lokale energie opwekking tegen een aantrekkelijk rendement. Deze aanbieding is echt bedoelt voor de medewerkers en omwonenden en zal dan ook in eerste instantie alleen lokaal aangeboden worden. Maatschappelijk draagvlak gaat alle partijen erg aan het hart en waar mogelijk proberen de omgeving te betrekken in de opwekking van duurzame energie.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

International Solar Projects IV B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 4,00% junior obligatielening met een looptijd van 14 jaar.

Uitgevende instelling:

Solar Projects IV B.V.

Obligatielening: Minimaal €100.000 en maximaal €100.000
Nominale waarde: €250 per obligatie
Inleg: Minimaal €250 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 4,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt achteraf betaald
Looptijd: 14 jaar
Aflossing:

Jaarlijkse aflossing conform het schema in paragraaf 3.3.3. van het informatiememorandum . 

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheden. 

Transactiekosten: Eenmalig 1,70% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €250,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,70% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€4,25 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €254,25 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €343,80 per obligatie ontvangen op een investering van €254,25.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,70%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Het zonnepark Solvay wekt  schone energie op. Met 22.308 panelen wordt er zo genoeg stroom opgewekt voor 1900 huishoudens. Wat natuurlijk weer een mooie stap is in de verduurzaming van onze energie voorziening

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Het vertraagd opleveren van het zonnepark;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €100.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2020 International Solar Projects IV B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening