International Solar Projects IV B.V.
International Solar Projects IV B.V.

International Solar Projects IV B.V.

Zonneweide Eemnes

International Solar Projects IV B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 4,00% junior obligatielening met een looptijd van 14 jaar ter herfinanciering van een deel van de investeringskosten van zonneweide Eemnes. Dit om eveneens maatschappelijk draagvlak te creeëren

Totaal geïnvesteerd

€240.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€100.000
100%
+300%
Voortgang streefbedrag
€240.000
Rentevergoeding op jaarbasis
4,00%
Looptijd
168 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
maandag 7 december 2020 om 10:00
Inschrijving sloot op
donderdag 24 december 2020 om 17:31
International Solar Projects IV B.V.
International Solar Projects IV B.V.

financiering van een deel van het zonnepark


Adres

Graafsebaan 135
5248 NL Rosmalen

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De tijd van het ontwikkelen van zonneweiden zonder een vorm van participatie aan te bieden aan de omgeving zijn voorbij. Zonneweide Eemnes is ontwikkeld in een periode waarin dit nog minder gangbaar was, hoewel dit maar een aantal jaren geleden is. Tijden veranderen snel. KiesZon en Greenchoice willen echter de mogelijkheid bieden aan particulieren om ook in bestaande en al producerende projecten mee te investeren. Maatschappelijk draagvlak gaat beide partijen erg aan het hart en waar mogelijk proberen we hier vooraf, tijdens en mogelijk zelfs achteraf nog een aanbieding te maken om de omgeving te betrekken.

Over de aanbieder

De Uitgevende Instelling, International Solar Projects IV B.V., beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal €240.000 op te halen ten behoeve van de herfinanciering van een deel van de investeringskosten van de uitgevende instelling in zonnestroomproject ‘Zonneweide Eemnes’. Daarnaast wil de uitgevende instelling graag aan particulieren de gelegenheid bieden financieel te delen in de opbrengsten van dergelijke projecten, om daarmee het publieke draagvlak voor realisatie van zonnestroomprojecten te vergroten.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

De uitgevende instelling, International Solar Projects IV B.V., beoogt met de uitgifte van de obligatielening maximaal €240.000 op te halen ten behoeve van de herfinanciering van een deel van de investeringskosten van de uitgevende instelling in zonnestroomproject ‘Zonneweide Eemnes’. Daarnaast wil de uitgevende instelling graag aan particulieren de gelegenheid bieden financieel te delen in de opbrengsten van dergelijke projecten, om daarmee het publieke draagvlak voor realisatie van zonnestroomprojecten te vergroten.

Uitgevende instelling:

International Solar Projects IV B.V.

Obligatielening: Minimaal €100.000 en maximaal €240.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 4,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 14 jaar
Aflossing:

Gedurende de looptijd afgelost in jaarlijkse delen

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 2,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 2,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€20,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.020,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 4,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €325,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.020,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 3,70%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De tijd van het ontwikkelen van zonneweiden zonder een vorm van participatie aan te bieden aan de omgeving zijn voorbij. Zonneweide Eemnes is ontwikkeld in een periode waarin dit nog minder gangbaar was, hoewel dit maar een aantal jaren geleden is. Tijden veranderen snel. KiesZon en Greenchoice willen echter de mogelijkheid bieden aan particulieren om ook in bestaande en al producerende projecten mee te investeren. Maatschappelijk draagvlak gaat beide partijen erg aan het hart en waar mogelijk proberen we hier vooraf, tijdens en mogelijk zelfs achteraf nog een aanbieding te maken om de omgeving te betrekken.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €240.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2020 International Solar Projects IV B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening