INNAX SPV 5 B.V.
INNAX SPV 5 B.V.

INNAX SPV 5 B.V.

Portefeuille Energiemeters

INNAX SPV 5 B.V. beoogt met de uitgifte van een senior obligatielening €540.000 op te halen voor overname en exploitatie van 540 operationele energie- en tussenmeters (de “portefeuille energiemeters”) en bijbehorende huur- en meetdienstovereenkomsten bij 165 groot- en klein verbruikers.

De obligatielening biedt een rente van 5,0% op jaarbasis met een looptijd van 6 jaar. 

Totaal geïnvesteerd

€540.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€540.000
100%
Voortgang streefbedrag
€540.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
72 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
donderdag 4 juli 2019 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 8 juli 2019 om 17:56
INNAX SPV 5 B.V.
INNAX SPV 5 B.V.

Financiering van overname en exploitatie van de Portefeuille Energiemeters (540 operationele Energie- en tussenmeters en bijbehorende huur- en meetdienstovereenkomsten).


Adres

Industrielaan 34
3903AD Veenendaal

Over dit project

De uitgevende instelling beoogt met de uitgifte van de obligatielening geld op te halen voor overname en exploitatie van 540 operationele energie- en tussenmeters en bijbehorende huur- en meetdienstovereenkomsten bij 165 groot- en klein verbruikers.

Over de aanbieder

INNAX plaatst energie- en tussenmeters bij groot- en klein zakelijke verbruikers. De zowel groot- als klein zakelijke gebruikers (huurders) van deze energie- en tussenmeters betalen een vaste maandelijkse vergoeding gedurende de huurperiode van 5 of 10 jaar. Na plaatsing worden de energie- en tussenmeters, als portefeuille, gedurende de huurperiode beheerd door een daarvoor speciaal opgerichte entiteit: INNAX SPV 5 B.V.  

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Gedurende de looptijd wordt de obligatielening afgelost, wat inhoudt dat deelnemers jaarlijks, naast rente, ook een deel van de inleg terugkrijgen. De obligatielening is niet achtergesteld aan een andere financiering en er is geen herfinancieringsrisico.

De Uitgevende Instelling richt zich op groot- en klein-zakelijke gebruikers en heeft daarin veel expertise opgebouwd. Om kredietrisico’s te mitigeren, heeft de Uitgevende Instelling de volgende maatregelen getroffen:

 • Contracten met een overzichtelijke looptijd van 5 of 10 jaar;
 • Leveranciers dekken garanties ten aanzien van de meters gedurende de leaseperiode;
 • Een conservatief businessmodel met ruimte om tegenvallers op te vangen.
Uitgevende instelling:

INNAX SPV 5 B.V.

Obligatielening: Minimaal €540.000 en maximaal €540.000
Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 6 jaar
Aflossing:

Jaarlijks, telkens op de rente- en aflossingsdatum, wordt een deel van de obligatielening afgelost.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Productgarantie op de energie- en tussenmeters gedurende de looptijd van het huurcontract.
 • Eerste pandrecht op de onder de obligatielening gefinancierde energie- en tussenmeters.
 • Eerste pandrecht op de voor overdracht vatbare rechten/vorderingen uit de huur- en meetdienstovereenkomsten en (indien van toepassing) verzekeringen behorende bij de gefinancierde energie- en tussenmeters.
Transactiekosten: Eenmalig 3,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 3,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€30,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.030,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.187,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.030,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 4,10%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Ruim 70% procent van alle energie die in Nederland wordt verbruikt, wordt geconsumeerd door groot- en klein zakelijke verbruikers. Zij hebben behoefte aan inzicht in hun energieverbruik, alsook mogelijkheden om energie te besparen. INNAX, het grootste onafhankelijke gecertificeerde meetbedrijf in Nederland, heeft voor dit marktsegment een unieke propositie en werkwijze ontwikkeld, waarbij meten de basis is voor energie- en kostenbesparing.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van wegvallen van contractpartijen;
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €540.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2019 INNAX SPV 5 B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening