INDI Solar Projects 1 B.V.
INDI Solar Projects 1 B.V.

INDI Solar Projects 1 B.V.

Zonnepark Amer

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €150.000 voor de financiering van de bouw en exploitatie van Zonnepark Amer is succesvol gefinancierd.
DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder INDI Solar Projects 1 B.V. met dit resultaat.
Totaal geïnvesteerd

€150.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€80.000
100%
Voortgang streefbedrag
€150.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,00%
Looptijd
60 maanden
Type financieel product
Junior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
donderdag 8 maart 2018 om 10:00
Inschrijving sloot op
woensdag 28 maart 2018 om 15:05
INDI Solar Projects 1 B.V.
INDI Solar Projects 1 B.V.

Financiering van de realisatie en exploitatie (operational lease) van het Zonnepark Amer


Adres

Graafsebaan 135
5248 NL Rosmalen

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

Dit project is geheel afgelost
De beoogde €150.000 voor de financiering van de bouw en exploitatie van Zonnepark Amer is succesvol gefinancierd. DuurzaamInvesteren.nl feliciteert investeerders en de aanbieder INDI Solar Projects 1 B.V. met dit resultaat.

Over de aanbieder

INDI Solar Projects 1 B.V., is een dochtermaatschappij van INDI Energie B.V. (INDI Energie), een joint venture tussen Wave Participations Holding B.V. en RWE Generation NL Participations B.V.

De uitgevende instelling is een juridische entiteit, opgericht om duurzame energieprojecten in Nederland te realiseren. Inmiddels zijn reeds 3 zonnestroomprojecten (WEPA NL, 0.6 MWp, SnowWorld Zoetermeer, 0.8 MWp, SnowWorld Landgraaf 2.5 MWp) door de uitgevende instelling gefinancierd en verleased en staat het volgende zonnestroomproject, Zonnepark Amer, zoals beschreven in dit informatiememorandum, klaar om gebouwd te worden.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

INDI Solar Projects 1 B.V. beoogt een achtergestelde obligatielening uit te geven van €150.000, met een looptijd van 5 jaar en een vaste rente van 5,00%. De opbrengst van de uitgifte van de obligatielening is bestemd voor de realisatie en exploitatie van Zonnepark Amer.

Uitgevende instelling:

INDI Solar Projects 1 B.V.

Obligatielening: Minimaal €80.000 en maximaal €150.000
Nominale waarde: €500 per obligatie
Inleg: Minimaal €500 (één obligatie)
Rangorde: Junior obligatielening
Rentevergoeding: 5,00% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 5 jaar
Aflossing:

Ineens, aan het einde van de looptijd

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt geen zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders.

Transactiekosten: Eenmalig 0,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €500,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 0,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€0,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €500,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in het informatiememorandum. Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €625,00 per obligatie ontvangen op een investering van €500,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,00%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

Eenmaal operationeel zal Zonnepark Amer voldoende stroom opwekken om ca. 150 huishoudens, 25 jaar lang,
te voorzien van duurzame elektriciteit.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico van kostenoverschrijdingen en vertragingen gedurende de bouwfase van Zonnepark Amer;
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €150.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2018 INDI Solar Projects 1 B.V., de uitgevende instelling van de junior obligatielening