Horti Beheer B.V.
Horti Beheer B.V.

Horti Beheer B.V.

Acquisitie grond- en glas tuinbouw zonnestroom systemen

Jaguar New Energies B.V. biedt je de mogelijkheid om te investeren in een 8,00% senior obligatielening met een looptijd van 4 jaar.

Totaal geïnvesteerd

€2.212.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€1.600.000
100%
Voortgang streefbedrag
€2.212.000
Rentevergoeding op jaarbasis
8,00%
Looptijd
48 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project gestart
Inschrijving start op
vrijdag 13 januari 2023 om 10:00
Inschrijving sloot op
maandag 6 februari 2023 om 8:51
Horti Beheer B.V.
Horti Beheer B.V.

Het financieren van de aankoop van grond en de daarbij behorende glastuinbouw opstallen. Daarnaast wordt het dak geschikt gemaakt om de PV-systemen te kunnen plaatsen


Adres

Zuid-Hollandlaan 7
2596 AL, 's-Gravenhage

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

De obligatielening wordt gebruikt om de aankoop van grond en de daarbij behorende glastuinbouw opstallen (taxatiewaarde van € 2.800.000) te financieren. Daarnaast wordt het dak geschikt gemaakt om de PV-systemen te kunnen plaatsen.

Over de aanbieder

De uitgevende instelling is een ‘exploitatie entiteit’ binnen de Horti Sustainable Energy groep die speciaal is opgezet om een portefeuille van onroerend goed in te zetten voor de winning van duurzame energie.

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

Jaguar New Energies B.V. beoogt met de opbrengst van de uit te geven obligatielening voor maximaal €2.212.000 financiering aan te trekken met een rente van 8,0% op jaarbasis en een looptijd van 4 jaar, voor de aankoop van grond en de daarbij behorende glastuinbouw opstallen (taxatiewaarde van €2.800.000). Daarnaast wordt het dak geschikt gemaakt om de PV-systemen te kunnen plaatsen. 

Uitgevende instelling:

Jaguar New Energies B.V.

Obligatielening:

Minimaal €1.600.000 en maximaal €2.212.000.

Nominale waarde:

€1.000 per obligatie.

Inleg:

Minimaal €1.000 (één obligatie).

Rangorde: Senior obligatielening.
Rentevergoeding:

8,00% op jaarbasis.

Rentebetaling:

De verschuldigde rente wordt jaarlijks achteraf betaald.

Looptijd:

4 jaar.

Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de looptijd middels herfinanciering.

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

  • Het eerste hypotheekrecht op de grond en opstal;
  • Het eerste pandrecht op alle (toekomstige vorderingen) van uitgevende instelling;
  • Het eerste pandrecht op alle overige activa van de uitgevende instelling.
Transactiekosten:

Eenmalig 1,20% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving.

Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,20% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€12,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.012,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 8,00% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.4 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.320,00 per obligatie ontvangen op een investering van €1.012,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 7,63%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De bouw van PV-systemen draagt bij aan een vergroening van de energiemix.

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

  • Risico's verbonden aan de uitgevende instelling en haar onderneming, waaronder het risico van geprognosticeerde kasstromen
  • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
  • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

  • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
  • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
  • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina?
Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van €2.212.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.
Terug naar boven

© Copyright 2023 Horti Beheer B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening