HelloRider Finance B.V.
HelloRider Finance B.V.

HelloRider Finance B.V.

Uitbreiding van portefeuille (elektrische) fietsen

HelloRider Finance B.V bied je de mogelijkheid om te investeren in een obligatielening met 5,5% rente en een looptijd van 3,5 jaar.  

Totaal geïnvesteerd

€450.000

100%
Voortgang minimaal bedrag
€300.000
100%
Voortgang streefbedrag
€450.000
Rentevergoeding op jaarbasis
5,50%
Looptijd
42 maanden
Type financieel product
Senior obligatielening
Status
Project afgelost
Inschrijving start op
maandag 29 augustus 2022 om 10:00
Inschrijving sloot op
dinsdag 30 augustus 2022 om 19:33
HelloRider Finance B.V.
HelloRider Finance B.V.

De financiering van de uitbreiding van de portefeuille (elektrische) fietsen


Adres

Teleportboulevard 130
1043 EJ Amsterdam

Stel je vraag E-mail de aanbieder

Over dit project

HelloRider Finance B.V., beoogt de obligatielening uit te geven om €450.000 op te halen ter financiering van de aankoop van (elektrische) fietsen. De fietsen worden door HelloRider Finance B.V. ingezet om een direct full operational zakelijk lease model in de markt te zetten. HelloRider Finance B.V. verwacht met de opbrengst van de obligatielening 193 (elektrische) fietsen te kunnen kopen en te verleasen aan haar klanten ter uitbreiding van haar portefeuille (elektrische) fietsen.

Over de aanbieder

HelloRider speelt in op de duidelijke transitie van bezit naar gebruik in Nederland met een volledig gedigitaliseerd platform voor fulloperational zakelijke lease van elektrische fietsen, van het werven van klanten tot advies en implementatie van fietslease binnen een bedrijf. Via HelloRider zijn werkgevers in staat om medewerkers binnen enkele dagen op de fiets te krijgen

Terug naar boven

Belangrijkste kenmerken

HelloRider Finance B.V., beoogt middels de uitgifte van de obligatielening fietsen te kopen, waarvan - in lijn met de marktontwikkeling - de meerderheid elektrische fietsen zijn om een direct full operational lease model in de markt te zetten. De uitgevende instelling verwacht met de opbrengst van de obligatielening 193 (elektrische) fietsen te kunnen kopen en te verleasen aan haar klanten ter uitbreiding van haar portefeuille (elektrische) fietsen.  

Uitgevende instelling:

HelloRider Finance B.V.

Obligatielening:

Minimaal € 300.000 en maximaal €450.000

Nominale waarde: €1.000 per obligatie
Inleg: Minimaal €1.000 (één obligatie)
Rangorde: Senior obligatielening
Rentevergoeding: 5,50% op jaarbasis
Rentebetaling: De verschuldigde rente wordt half jaarlijks achteraf betaald
Looptijd: 3,5 jaar
Aflossing:

In één keer in zijn geheel aan het einde van de looptijd middels herfinanciering

Zekerheden:

De uitgevende instelling verstrekt de volgende zekerheidsrechten aan de Stichting Belangenbehartiging DuurzaamInvesteren ter nakoming van de verplichtingen aan obligatiehouders:

 • Eerste pandrecht op de aandelen van de uitgevende instelling
 • Eerste pandrecht op de activa van de uitgevende instelling waaronder verstaan:
  • Alle roerende zaken van de uitgevende instelling;
  • Alle vorderingen uit verzekeringen (inclusief de verzekeringspolis van Atradius);
  • Alle vorderingen uit overige contracten van de uitgevende instelling.
 • Deze zekerheidsrechten worden gedeeld met obligatiehouders van eerder uitgegeven en in de toekomst uit te geven obligatieleningen, waarbij het onderpand automatisch wordt uitgebreid door de toename van de fietsen vloot.

Transactiekosten: Eenmalig 1,00% (incl. BTW) over de hoofdsom bij inschrijving
Voorbeeld
rendements
berekening:

Een geïnteresseerde koopt 1 (een) obligatie voor €1.000,00 de nominale waarde, daarbij betaalt de geïnteresseerde ook éénmalig 1,00% transactiekosten over het geïnvesteerde bedrag (€10,00 inclusief BTW, per obligatie). In totaal betaalt de inschrijver €1.010,00 voor de aanschaf van 1 (een) obligatie.

Gedurende de looptijd heeft een obligatiehouder jaarlijks recht op 5,50% rente over de uitstaande (nog niet afgeloste) hoofdsom.

Gedurende de looptijd zal de obligatielening geheel worden afgelost conform het schema in paragraaf 3.3.3 (schema van rente- en aflossingsbetalingen). Aan het einde van de looptijd heeft een obligatiehouder in totaal €1.118,35 per obligatie ontvangen op een investering van €1.010,00.

Het gemiddelde effectieve rendement op jaarbasis voor een obligatiehouder, inclusief transactiekosten, bedraagt 5,06%.

Terug naar boven

Duurzaamheid

De elektrische fiets is een bijzonder milieuvriendelijk en energie zuinig product vergeleken met andere vervoersmiddelen. Milieu Centraal heeft berekend dat er 10 keer zo weinig CO2 wordt uitgestoten door het gebruik van een E-bike ten opzichte van een auto. Dit betekent een reductie van 29,35 kilo CO2 per maand ofwel 352 kilo CO2 per jaar bij één dag gebruik van een elektrische fiets per week voor woon-werk doeleinden.  

Terug naar boven

Risicofactoren

Aan een investering zijn altijd risico's verbonden. Indien één of meerdere risico's zich voordoen kan dit een negatief effect hebben op de waarde van je belegging ten gevolge waarvan je jouw inleg gedeeltelijk of zelfs geheel kunt verliezen.

Onderstaand vindt je enkele van de belangrijkste risico's die zich voor kunnen doen:

 • Risico van het verleasen van minder (elektrische) fietsen dan verwacht door de uitgevende instelling; 
 • Risico's verbonden aan de obligatielening, waaronder de beperkte verhandelbaarheid van de obligaties;
 • Overige risico's, waaronder wetswijzigingen of onverwachte calamiteiten.

Meer informatie over de risico's vindt je in het informatiememorandum van de aanbieder.

Terug naar boven

Inschrijven

Belangrijke informatie voor geïnteresseerden

 • Investeer pas als je goed begrijpt wat wordt aangeboden;
 • Spreid je investeringen om risico's te beheersen;
 • Investeer nooit geld wat je niet kunt missen. *

* Het Nibud adviseert een financiële buffer aan te houden. Kijk op nibud.nl voor meer informatie.

DuurzaamInvesteren geeft geen advies of oordeel over de proposities op het platform. De aanbieder van de propositie is te allen tijde verantwoordelijk voor de door hem aangeboden propositie en voor de naleving van uit de obligatieovereenkomst voortvloeiende afspraken met investeerders.

Terug naar boven

Vrijstelling van de prospectusplicht

DuurzaamInvesteren heeft een AFM-vergunning, waarom dan toch de AFM-melding bovenaan de pagina? Zo is de wet in Nederland. De uitgevende instelling verklaart dat de totale waarde van aanbiedingen in de afgelopen 12 maanden met inbegrip van onderhavige aanbieding, met een maximale omvang van € 1.350.000 lager is dan €5.000.000 en derhalve dat de uitgevende instelling met betrekking tot de uitgifte van deze obligatielening vrijgesteld is van de plicht om een AFM goedgekeurd prospectus te publiceren. Dit dient dan wel vermeld te worden met de mededeling bovenaan de pagina.

Daarnaast dient de uitgevende instelling de aanbieding bij de AFM te registeren en een door de AFM voorgeschreven ‘informatiedocument’ te publiceren. Hierbij verklaart de uitgevende instelling dat zij hieraan zal voldoen voordat de inschrijvingsperiode aanvangt. Het betreffende ‘AFM-informatiedocument’ is beschikbaar onderaan deze propositie pagina.

Terug naar boven

© Copyright 2022 HelloRider Finance B.V., de uitgevende instelling van de senior obligatielening